At Home Curacao Real Estate

Het grootste aanbod koop- en huurwoningen +5999 788 4663

Unieke villa met zwembad en eigen strand Coral Cliff

Beschrijving

Unieke villa met zwembad en eigen strand Coral Cliff

 

Unieke villa met zwembad en eigen strand Coral Cliff. Een privé-strand. Prachtig uitzicht op de Caribische zee. Een groene vallei aan uw voeten. Natuur rondom.

Dit unieke eigendom bestaat uit drie percelen, met een luxe villa en een eigen strand, gelegen aan Playa Hundu, Coral Cliff. Op het hoogste perceel staat een luxe villa met een charmante Caribische stijl en is ontworpen door een gerenommeerde architect (originele tekeningen en plannen verkrijgbaar bij de huidige eigenaren). Dit perceel is uniek doordat het langwerpig en parallel ligt aan de kust zodat de klif het terrein verdeelt in hogere en lagere helften. De villa is gelegen op de bovenste helft. Als gevolg daarvan hebben alle kamers uitzicht op zee en genieten van een koele bries. Verder zorgt dit ontwerp ervoor dat vrijwel elke kamer toegang heeft tot zowel de patio als de veranda, die beiden comfort en gemak bieden.

Het huis is gebouwd in 1993-1994 en is zeer goed onderhouden door de huidige eigenaren. Bij de bouw zijn alleen hoogwaardige materialen gebruikt, deze zijn gekozen om hun geschiktheid voor het tropische klimaat.

De toegangspoort geeft toegang tot de grote ommuurde patio met zijn overvloed aan weelderige tropische planten, inclusief volwassen bomen en vele kleurrijke bloemsoorten. Links van de ingang van de patio is een zithoek met een kleine fontein. Aan de rechterkant is er een garage met ruimte voor twee auto’s. De garage unit is voorzien van een bijkeuken en een klushoek. De patio van 120m2, ligt afgelegen en leent zich goed voor diners of barbecues.

Bij het binnenlopen in het woongedeelte valt het hoge hardhouten plafond met een schat aan balken en spanten direct op. Deze dakconstructie is ontworpen om zijn natuurlijke koelend effect: al de warme lucht stijgt naar het dak en ontsnapt, de woonkamer koel blijft. De woonkamer strekt zich uit tot een verdere grote ruimte toegankelijk via een boog; Dit gebied is geschikt voor gebruik als kantoor- of hobbyruimte.

Twee sets van Franse deuren in de woonkamer geven toegang naar de ruime veranda met uitzicht op zee die langs bijna de gehele lengte van het huis loopt. Deze veranda strekt zich zeewaarts boven de rotswand boven de onderste helft van het perceel en als gevolg daarvan heeft het een spectaculair uitzicht op zee, op het strand en het natuurgebied rond het huis. De veranda is voorzien van een ruim en afgelegen zithoek aan de ene kant en een ruime eethoek aan de andere kant, gunstig gelegen met een toegang vanuit de keuken. De grote en luxe veranda van 80 m2 is een opvallend kenmerk van het huis en is ideaal voor recreatieve activiteiten, zoals feesten of bijeenkomsten. Het is gemaakt van zeldzame Basralocus hardhout, een zeer duurzaam en dure Zuid-Amerikaanse houtsoort.

Deuren, ramen en luiken zijn uitgerust om optimaal gebruik te maken van de natuurlijke omgeving. Alle deuren en ramen hebben luiken zodat het zonlicht en de ventilatie te regelen zijn. Alle deuren en ramen zijn gemaakt van duurzaam Meranti hardhout en het dak is bekleed met mooie Walaba shakes geïmporteerd uit Guyana. Deze dure dakbedekking zorgt voor een echte luxe Caraïbische sfeer. Op verschillende plaatsen in en om het huis is houten decoratie toegevoegd, ontworpen en gemaakt in St. Maarten speciaal voor dit huis.

De vleugel master bedroom is gelegen aan, en toegankelijk vanaf, de andere kant van het afgelegen patio via een voorkamer (geschikt voor gebruik als oefening ruimte). De ruime slaapkamer heeft een prachtig uitzicht op zee en heeft een eigen balkon. De eigen luxe badkamer is voorzien van dubbele wastafels in marmer tops en profiteert van een mozaïek betegelde bad. De master bedroom beschikt verder over een aparte walk-in closet. Aan de andere kant van het huis zijn nog twee grote kamers. Een van deze, naast de woonkamer, is ideaal als kantoor of hobbyruimte of als reserve logeerkamer. De andere, aan het eind van de veranda is ingericht als logeerkamer. De slaapkamers zijn voorzien van airconditioning en elk heeft zijn eigen badkamer met Sphinx sanitair en luxe Grohe mengkranen. Alle kamers in het huis hebben inbouwkasten.

De keuken is Poggenpohl, heeft een granieten aanrecht en 2½ rvs spoelbakken met een mengkraan, en is voorzien van een walk-in pantry. De keuken kan worden afgesloten en is dus bij uitstek geschikt als het huis wordt gebruikt als belangrijkste eenheid van een boutique hotel of luxe B & B.

Het uitzonderlijke zwembad is bereikbaar via een houten trap naast de eetkamer aan het einde van de veranda. Het mooie grote zwembad is geïntegreerd in het terrein, grenzend aan de rotswand . De afmetingen zijn 4.5-5 m x 13 m (15-17 ft x 39 ft) en is 2.5 m (8 ft) diep. De rotswand grenzend aan het zwembad dek is prachtig bedekt met bloemen en exotische planten. Het zwembad dek heeft een zithoek met een grote palapa en een zonnescherm leunend uit de rotswand met bloeiende Curacao orchideeën tussen de vele exotische bromelia’s. Het zwembad profiteert verder van een eigen buitendouche, gedeeltelijk afgeschermd door volwassen en bloeiende Heliconias.

Het huis is omgeven door een volgroeide tropische tuin waarin verschillende volwassen bomen, zoals Coconut, Sabalpalm, Mahok, Wayaca, Caimito en mispels.

Op de begane grond is een extra accommodatie in de vorm van een-slaapkamer-appartement met een slaapkamer geschikt voor bedienden (huidig gebruik). Dit appartement heeft een eigen ingang en is rechtstreeks bereikbaar vanaf de weg. Het omvat een studio slaapkamer, keuken en badkamer. Aan het eind van het huis onder de master bedroom vleugel is er een kelder voor opslag.

 

Toch is er meer …

Inbegrepen in deze verkoop (niet afzonderlijk te koop) zijn nog twee kavels gelegen direct naast het huis. Beide percelen zijn rondom het huis en direct toegankelijk vanaf de weg en uit te breiden tot aan de kustlijn. Een van de twee is een hoekperceel met uitzicht op zee en met uitzicht op een diep groen vallei van bomen. Ondanks dat het officiële high-water mark (die de kadastrale registers gebruiken als perceelgrens) eigenlijk enkele meters zeewaarts vanaf de kust ligt, omvatten deze percelen strand van ongeveer 800m2, waarvan ongeveer 500 m2 koraal of zandstrand is.

Toegang, van het pand tot het strand, is gelegen op een van deze twee percelen door een trap gebouwd in beton langs de rotswand. Bijna onderaan de trap is een mooie zithoek met een grote palapa zonnescherm. Het strand van het pand heet Playa Hundu, samen met het andere deel van de zee toegankelijk vanuit het aangrenzende natuurgebied.

Beide extra percelen vrij zijn van beperkingen op de ontwikkeling (onder voorbehoud van de gebruikelijke toestemmingen en op andere wijze in overeenstemming met de plaatselijke stedenbouwkundige voorschriften). Beide percelen bieden fenomenaal uitzicht op zee, het koraalrif en de uitgestrekte natuur.

Deze woning is zeer geschikt voor de ontwikkeling van exclusieve boutique resort of hotel, maar is ook fantastisch voor luxe wonen. Wederverkoop, na aankoop, van de twee extra onbebouwde percelen is ook een optie.

Al met al een unieke kans om een pand met veel allure en potentie te verwerven!

Vraagprijs ANG 5.999.000,- k.k.

 


English Translation

Unique property with swimming pool and private beach Coral Cliff

 

A private beach. Stunning views of the Caribbean sea. A green valley at your feet. Nature all around.

This unique property comprises three plots of land, with a luxury villa and private beach, situated at Playa Hundu, Coral Cliff.

The highest plot of the three is occupied by a charming Caribbean style luxury villa designed by a renowned architect (original drawings and plan available from the current owners). This plot is unusual and unique in that it is elongated and lies parallel to the shoreline so that its cliff face divides the terrain into higher and lower halves. The villa is positioned on the top half. As a result all rooms have sea views and benefit from a cool breeze.  Further, this design ensures that access to virtually every room is possible from both patio and veranda, providing both comfort and convenience.

The house dates from 1993-94 and has been maintained to a high standard by the current owners. Only high quality materials have been used in its construction, each chosen for its suitability for the tropical climate.

The entrance gate gives access to the large walled patio with its abundance of lush tropical plants, including mature trees and many colorful flower varieties. Turning left from the entrance the patio has a secluded seating corner with a small fountain. To the right there is a garage with space for two cars, matching the Caribbean style of the main house. The garage unit includes a utility room and a DIY corner. The patio, at 120 m2 (1300 sq ft) sizeable but secluded, lends itself well for dinner parties or barbecues.

Entering the main living area one of its striking features is the high pitched hardwood roof with a wealth of exposed beams and rafters. This roof structure is designed for its natural cooling effect: as the warm air rises up towards the roof and escapes, the living area stays cool. The living room extends into a further spacious area accessed through an archway; this area is suitable for use as office or as hobby room. 

Two sets of French doors open from the living room onto the spacious sea facing veranda which runs almost the entire length of the house. This veranda extends seawards above the cliff face as if floating freely above the lower half of the plot and as a result has spectacular sea views, and looks out onto the beach and the nature reserve around the house. The veranda includes a spacious though secluded seating corner at one end and a generously sized dining area along to the other end, conveniently situated for easy access from the kitchen. The large and luxurious veranda is an outstanding feature of the house and at 80m2 (850 sq ft) it is ideal for leisure activities like parties or gatherings. It is laid with rare Basralocus hardwood, a highly durable and expensive South American species.

Doors, windows and shutters are equipped to make best use of the natural environment: several rooms have Dutch doors (i.e. stable doors) and all doors and windows have louvered shutters to manage sunlight and ventilation. On both ends of the veranda large louvered shutters above the balustrade keep out sunlight and heat. These can be extended outwards to allow in more light and to enable the sea breeze to enter.

All doors and windows are made of durable Meranti hardwood and the roof is lined with beautiful Walaba shakes imported from Guyana. This expensive roofing material has weathered wonderfully and creates a genuine and luxurious Caribbean feel. At various places in and around the house wooden gingerbread decoration has been added, designed and made in St. Maarten specifically for this house.

The master bedroom wing is situated at, and accessed from, the far end of the secluded patio via an anteroom (suitable for use as exercise space). The spacious master bedroom has stunning sea views and has its own private balcony. Its en suite luxury bathroom has double wash basins set in marble tops and benefits from a recessed mosaic tiled bath. The master bedroom suite further includes a separate walk-in closet.

At the opposite end of the house from the master bedroom wing are two further main rooms. One of these, next to the living room, is ideal as office or hobby room, or as spare guest room. The other, at the far end of the veranda is equipped as guest room.

The bedrooms have air conditioning and each has its own en suite bathroom with Sphinx bathroom fixtures and luxurious Grohe mixer taps. All rooms in the house have fitted wardrobes.

The kitchen is Poggenpohl, has two thick granite counter tops and 2½ stainless steel sinks with a mixer tap, and includes a walk-in pantry. The kitchen can be locked and is thus ideally suited if the house is to be used as main unit of a boutique hotel or luxury B&B.

The exceptional swimming pool is reached via a wooden staircase near the dining area end of the veranda. The good size pool is integrated in the terrain adjacent to the rock face and measures 4.5-5 m x 13 m (15-17 ft x 39 ft) and is up to 2.5 m (8 ft) deep. The rock face bordering the pool deck is beautifully covered with flowers and exotic plants. The pool deck has a seating area with a large palapa sun shade leaning from the cliff face rich with blooming Curacao orchids flowering between the many exotic bromeliads. The pool further benefits from its own outdoor shower, partially screened off by fully grown and flowering Heliconias.

The house is surrounded by a mature tropical garden which includes various mature trees like Coconut, Sabalpalm, Mahok, Wayaca, Caimito and Medlar, several of them hung with baskets of lush hanging ferns.

At the lower ground level there is additional accommodation in the form of a one bedroom apartment suitable for use as servants’ quarters (currently used for that purpose). This apartment has its own separate entrance and is directly accessible from the road. It includes a studio bedroom, kitchenette and bathroom. At the far end of the house under the master bedroom wing there is a basement for storage.

Yet, there is more…

Included in this sale (but not for sale separately) are two further land plots located immediately adjacent to the house plot.  Both these plots are accessed directly from the road encircling the house plot and extend down to the shoreline.  One of the two is a corner plot with sea views and looking out on a deep valley green with trees. Given that the official high-water mark (which the land registry records as plot boundary) is actually located several meters seawards from the shoreline these plots include beach property of approximately 800 m2 (8600 sq ft), of which around 500 m2 (5400 sq ft) is made up of coral or sandy beach.

Access to the property’s beach is situated on one of these two plots and is by a gently meandering flight of steps constructed in concrete down the cliff face. Near the bottom of the steps just before the final descent to beach level is a lovely seating area with a large palapa sun shade making creative use of a small natural cave in the rock face. The property’s beach is named Playa Hundu, along with the other part of the sea front accessed from the adjacent nature reserve.

Both additional plots are free from restrictions on development (subject to the usual consents and otherwise in accordance with local planning rules). Both plots offer phenomenal sea views, including on the coral reef and their expansive natural surroundings.

This property is very suited to development as exclusive boutique resort or hotel, but is equally fantastic for luxurious residential living. Resale, after purchase, of the two additional undeveloped plots would also be a viable option.

All in all a unique opportunity to acquire a property with great allure and potential.

Price in ANG 5.999.000,- c.o.b.

https://www.youtube.com/watch?v=aGYv_kRur14

Object kaart

lat: 12.260145703450888, long:-69.12029029999997

Meer informatie: sales@athomecuracao.nl of bel CUR +5999 788 4663 of +5999 512 42 74 ( NL +3176 5716667 )  At Home Curacao Intermediair b.v. is een onafhankelijke woningsite van te koop en te huur staande objecten als villa’s, woningen, huizen, appartementen, bouwgrond en kavels, bedrijfspanden en vakantiehuizen. Makelaars, particulieren en bedrijven kunnen gratis objecten toevoegen aan de website. Aan het toevoegen zijn voorwaarden verbonden. Een overzicht van alle voorwaarden vindt u op onze website. Objecten mogen slechts eenmaal worden aangemeld waarbij als criterium geldt dat wie als eerste toevoegt voorrang heeft. Makelaars met een schriftelijke overeenkomst gaan altijd voor waarbij een exclusieve overeenkomst prevaleert. De website biedt een uitstekende mogelijkheid tot zoeken op o.a. regio, prijs, aantal slaapkamers, badkamers, al dan niet zwembad, grootte perceel, etc. Op een internationaal eiland als Curaçao worden objecten in diverse valuta te koop aangeboden. Om u van dienst te zijn, rekenen wij onze vraagprijzen dagelijks om naar diverse valuta. Wanneer de valuta waarin de vraagprijs van het object wordt weergegeven, afwijkt van de valuta waarin deze te koop wordt aangeboden, kan dit bedrag per dag veranderen. Dit specifieke object wordt te koop aangeboden in Nafl. (Antilliaanse guldens en de omrekenkoers naar U$ is x 0,55907 en € is x 0,51060), U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan deze omgerekende prijzen. Wij wensen u veel succes bij het vinden van een object van uw keuze.

Meest recent:

Contact


At Home Curaçao Intermediair b.v.
Caracasbaaiweg 202 (1st Floor)

Willemstad

Curaçao

Kantoor Curaçao: +599 9 788 4663

Kantoor NL: ‭‭+31 ‭76 230 13 04

Buiten kantooruren Cell/WA +599 9 512 42 74

sales@athomecuracao.com

Chantal Boshuizen +5999 698 27 30

Jasmine Boularas +5999 515 7668

Jacqueline Dekker +5999 698 8678

Judith van Donselaar +599 9 518 5690

Merel Franssen +5999 512 42 76

Diana van den Heuvel +599 9 517 2664

Timothy Huyzen +599 9 52 50 788

Ahmed Kassem +599 9 529 3515‬

Mark Sven de Vries +5999 512 42 74

Fred Wight +5999 682 54 30


At Home Curacao
de grootste huizensite van Curacao voor makelaar en particulier !

Zend naar vriend

Email Agent

Download de brochure voor Unieke villa met zwembad en eigen strand Coral Cliff

Contact Us

Met uw email adres wordt u tevens op de hoogte gehouden bij wijzigingen of nieuws aangaande de Curacaose onroerend goed markt.