At Home Curacao Real Estate

Het grootste aanbod koop- en huurwoningen +5999 788 4663

Een tweede huis in het buitenland

Een tweede huis in het buitenland en box 3

25-02-2020

Nederlandse fiscale aspecten bij het bezit van een huis in het buitenland

Omdat er over dat tweede huis in het buitenland al belasting is betaald in het buitenland heeft de Nederlandse belastingplichtige recht op aftrek in Nederland ter voorkoming van dubbele belasting (= TVVDB).

Deze vrijstelling is het gevolg vanwege bepalingen in de belastingverdragen of vanwege de evenredigheidsmethode. Deze vrijstelling was tot 2016 ook echt een 100% vrijstelling.

Vanwege invoering van schijventarieven vanaf 2017 is de vrijstelling niet meer volledig

Vanaf 2022 gaat er weer het nodige veranderen in box 3, maar daarover de volgende keer meer.

Uw (tweede) huis in het buitenland en box 3 en uw huis in het buitenland.

In 2017 is er met betrekking tot de rendementsfictie een nieuw progressief stelsel ingevoerd. Het vaste forfaitair rendement van 4 % van vóór 2017 is ingeruild voor drie schijven. Het belastingtarief is ongewijzigd gebleven. namelijk 30%.

Voor 2017 gold er in box 3 altijd een vrijstelling voor buitenlands onroerend goed. Het onroerend goed werd namelijk altijd alleen maar belast in het land waar het onroerend goed was gelegen.

Omdat u over dat tweede huis in het buitenland al belasting had betaald in het buitenland had u recht op aftrek in Nederland ter voorkoming van dubbele belasting (= TVVDB). Deze vrijstelling was het gevolg vanwege bepalingen in een belastingverdrag of vanwege de evenredigheidsmethode. Deze vrijstelling was tot 2016 ook echt een 100% vrijstelling.

Vrijstelling geldt niet meer voor de volledige 100%

Vanwege het ingevoerde schijventarief in box 3 geldt de vrijstelling niet meer voor de volledige 100% en moet u toch belasting betalen in Nederland. Dit komt omdat de belastingdienst de vrijstelling berekent aan de hand van de evenredigheidsmethode.

Drie schijven in box 3

In het huidige stelsel zijn er 3 schijven voor het berekenen van het fictief rendement. Over het berekende fictieve rendement betaalt u 30% inkomstenbelasting.

De belastingdienst gaat ervan uit dat u meer rendement op uw vermogen behaalt naarmate u meer vermogen hebt. Ook gaat de belastingdienst ervan uit dat u bij een hoger vermogen meer belegt dan spaart. De belastingdienst  onderscheidt daarom twee rendementsklassen. Bij iedere volgende schijf wordt een hoger percentage toegepast om het fictief rendement over uw vermogen te berekenen.

In de tabel hieronder ziet u hoe de schijven zijn opgebouwd.

Tabel berekening rendement op vermogen over 2020

Schijf Uw (deel van de) grondslag
sparen en beleggen
Percentage
0,13%
Percentage
5,60%
Percentage
gemiddeld
rendement
1 Tot en met € 72.798 67%  33%  1,799%
2 Vanaf € 72.798 tot met € 1.005.573 21%  79%  4,223 %
3 Vanaf € 1.005.573 0% 100% 5,33%

Hoe wordt rendement over uw vermogen berekend ?

Schijf 1

Over 67% van uw vermogen wordt een fictief rendement gehanteerd van 0,06 % en over de overige 33% wordt een fictief rendement gehanteerd van 5,33 %

Schijf 2

Over  21% van uw vermogen wordt een fictief rendement gehanteerd van 0,06 % en over 79% van uw vermogen een fictief rendement van 5,33%.

Schijf 3

In Schijf 3 wordt over het volledige vermogen een fictief rendement gehanteerd van 5,60 %

Deze oplopende rendementsfictie leidt er toe dat er Nederlandse belasting moet worden betaald, terwijl er eigenlijk recht zou moeten bestaan op volledige vrijstelling.

Bent u het hier niet mee eens, dan moet u tijdig bezwaar maken tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting vanaf het jaar 2017 (en daarop volgende jaren).

Rekenvoorbeeld nieuwe situatie ná 2017

Vanwege het ingevoerde schijvenstelsel in box 3 ziet de berekening erop eens heel anders uit.

Box 3 vermogen van de heer Jansen, inwoner van Nederland

 

Spaargeld € 300.000
Netto waarde tweede woning buitenland

(bijvoorbeeld in Spanje)

€ 200.000
Totaal (wereld) vermogen in box 3 € 500.000

 

In dit voorbeeld is geen rekening gehouden met belastingvrije som en schulden.

Belastingberekening vanaf 2017 (op basis van tarieven 2020)

Fictief rendement over het gehele vermogen (spaargeld + 2e woning), uitgaande van box 3 tabel 2020

Bedrag Percentage gemiddeld rendement Fictief rendement in euro
1e schijf €   75.000 1,799 % €   1.349,25
2e schijf € 425.000 4,223 % € 17.947,75
Totaal fictief rendement in box 3 € 19.297,00
Belasting box 3 30 % €  5.789,10

 

Aftrek Ter Voorkoming van Dubbele Belasting vanaf 2017

 

Bedragen Totaal
Aftrek TVVDB 

(buitenlands inkomen / wereldinkomen x belastingbedrag)

 

 

(€ 200.000 / € 500.000) 

x € 5.789,10

 

€ 2.315,64

Per saldo aan box 3 belasting verschuldigd over het Nederlands bezit  

€ 5.789,10 – € 2.315,64

 

€ 3.473,46

 

Door invoering van het schijvenstelsel in box 3 blijkt, dat de verschuldigde box 3 belasting niet meer volledig gelijk is aan de box 3 heffing over alleen het Nederlandse banksaldo.

Als alleen het Nederlandse spaargeld was belast (zonder de tweede woning in Spanje) dan was u uitgekomen op:

€ 75.000 x 1,799 %  + € 225.000 x 4,223 % =  x 30 % belasting = € 3.255,30

Met uw tweede huis in het buitenland betrokken in box 3 en vanwege het schijventarief komt u uit op: € 3.473. Een verschil van € 218,16

Vanaf 2019 zijn de fictieve rendementstarieven  verlaagd. Dit heeft er toe geleid, dat u minder box 3 belasting verschuldigd bent, dan in 2017. Maar het feit blijft, dat door toepassing van de schijven uw huis in het buitenland niet voor de 100% meer is vrijgesteld van box 3, terwijl dit vóór 2017 wel het geval was.

Waarde 2e woning in het buitenland                                                                 

Hebt u een 2e woning in Nederland? Vermeld dan de WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari van het jaar vóór het jaar van aangifte. Die staat op de WOZ-beschikking die u hebt gekregen van uw gemeente.

Is het een 2e woning buiten Nederland? Vermeld dan de waarde in het economisch verkeer in onbewoonde staat op 1 januari van het jaar vóór het jaar van aangifte.

Een 2e woning is niet:

■   de eigen woning die uw hoofdverblijf is in het jaar van aangifte. Ook niet de ‘tijdelijke’ eigen woning. Deze geeft u aan bij ‘Eigen woning’ in box 1.

■   een woning die u verhuurt. Hier bedoelen we ook de voormalige eigen woning die u tijdelijk verhuurt in afwachting van verkoop. Geef deze woningen aan bij overige onroerende zaken in box 3.

Verhuur vakantiewoningen als bedrijfsactiviteit

Verhuurd onroerend goed wordt in het nieuwe Nederlandse belastingstelsel belast in box 3. Wanneer het verhuren echter gekwalificeerd wordt als onderneming of als overige werkzaamheid dan vindt belastingheffing in box 1 plaats. In dit geval wordt het reële netto-rendement, inclusief eventuele verkoopwinst vastgesteld en belast. De tarieven worden in box 1 progressief belast tot 49,50 % (vanaf 2020).  

 

Bron; Uitgeverij Guide Lines <guidelines@planet.nl>

Contact


At Home Curaçao Intermediair b.v. Caracasbaaiweg 202
Willemstad
Curaçao
Kantoor Curaçao: +599 9 788 4663
Kantoor NL: +31 76 230 13 04
Buiten kantooruren Cell/WA +599 9 512 42 74
sales@athomecuracao.com
Onze agenten
Jasmine Boularas +5999 515 7668
Jacqueline Dekker +5999 698 8678
Judith van Donselaar +599 9 518 5690
Merel Franssen +5999 512 42 76
Renée van der Horn +599 9 529 5156
Timothy Huyzen +599 9 52 50 788
Ahmed Kassem +599 9 529 3515
Mark Sven de Vries +5999 512 42 74
Fred Wight +5999 682 54 30
Wes Verschuuur +599 9 695 6912

At Home Curacao | All Real Estate

Zend naar vriend

Email Agent

Begin met chatten!
1
Hulp nodig?
Hi, kan ik u helpen?