Google+
at home curacao

All Real Estate +5999 788 4663

Te koop Monumentaal Landhuis op grote kavel Curacao

Beschrijving

Te koop Monumentaal Landhuis op grote kavel Curacao


Te koop Monumentaal Landhuis op grote kavel Curacao.

HISTORISCH ERFGOED TE KOOP

Landhuis Siberie: Een prachtig huis en een geweldige investering!

Ongerepte natuur

Landhuis Siberie ligt midden in een weelderige vegetatie met vliegende kolibries en parkieten. De ingang van de boerderij is goed verborgen tussen Tera Corá en Fontein. Aan het einde van de 300 meter lange toegangsweg bereikt u het imposante landhuis en wordt u meteen overweldigd door de wilde schoonheid van het geheel. Het is moeilijk voor te stellen dat u zich nog steeds op Curacao bevindt. Toch ligt het dichtstbijzijnde strand op slechts 10 autominuten van deze idylle.

Staat

Het landhuis is nu substantieel gerenoveerd/geconserveerd, is in goede architectonische staat en heeft een geheel nieuw dak met het uiterlijk van rond 1910, toen het oorspronkelijke dak na een zware storm werd vervangen door het huidige model. Indien gewenst is er de mogelijkheid om de boerderij terug te brengen naar het uiterlijk van de 18e eeuw, waar onder andere 8 dakkapellen zijn gepland. Alle benodigde bouwtekeningen hiervoor, inclusief het bestek, het bouwbudget plus de door de minister goedgekeurde en ondertekende restauratievergunning, worden uiteraard ook overgedragen.

Goede investering

Het aanbod van bewoonbare historische objecten is uiteraard beperkt, waardoor ook de prijzen van dit historisch erfgoed de laatste jaren zijn gestegen. Het land Curaçao heeft het belang van zijn monumenten als nationaal erfgoed onderkend en om het particuliere eigendom van monumenten te bevorderen en het onderhoud ervan te vergemakkelijken, heeft de Gouverneur een aantal fiscale maatregelen geratificeerd die eigenaren van monumenten zullen stimuleren om deze aan te kopen en te onderhouden (Staatsblad A2016 nr. 78) Naast deze nieuwe maatregelen zijn alle kosten van het onderhoud van een monument al vele jaren aftrekbaar van de belasting. Voor restauratie kan zelfs tot 60% subsidie worden toegekend. Bovendien is er geen overdrachtsbelasting verschuldigd in geval van een verkoop/aankoop.

Aanbod

De totale perceelgrootte beslaat ongeveer 13.000 M2 grond in eigendom en is geclassificeerd als stedelijk woongebied. Dit betekent dat het terrein geschikt kan worden gemaakt voor bebouwing. Het aantal gebouwen, zoals vakantiewoningen of wooneenheden, kan dus gemakkelijk worden uitgebreid.

Natuurlijke koeling

Landhuis Siberie ligt net boven de “taille” van het eiland, met de zee aan weerszijden, in vogelvlucht, niet verder dan 5 km verderop. Het is dan ook een van de koelste plekken op Curacao, maar zonder de vervelende overdaad aan wind die het lezen van een krant op de veranda vaak onmogelijk maakt. Wat een grote rol speelt in de koelte, maar dan binnenshuis, zijn de 40cm dikke muren en de zwevende dakconstructie waar de wind de verzamelde warmte snel afvoert. Het huis is zeer goed gebouwd in de richting van de passaatwinden, alle drie de slaapkamers aan de oostkant zijn hier het hele jaar door. Hier hoef je jezelf niet op te sluiten achter glas en airconditioning op de heetste dagen van het jaar. Of u nu binnen bent of ergens in de tuin in de schaduw van een oude boom, het is overal comfortabel.

Buitenleven

Landhuis Siberie is zoals veel van deze landhuizen gebouwd op een heuveltje, dit om het huis droog te houden, zelfs bij hevige regenval. Een zeer aangenaam gevoel als de lucht in het regenseizoen weer open breekt. Aan de noordoostkant op de heuvel, direct naast de keuken is een ruim terras. De koelkast en een koud biertje is bijna binnen handbereik en vanuit de keuken is het nog maar een paar stappen verwijderd van de terrastafel. De nieuwe en goed uitgeruste keuken (inclusief een roestvrijstalen Boretti fornuis met twee ovens, een grill en een tepanyaki grill is gastvrij met een aangename loungehoek van waaruit de kunst van het koken van de chef gemakkelijk te volgen is. En als je niet in de stemming bent voor een bedrijf, is er altijd een plek om je terug te trekken.

Ontspanning

De tuin aan de zuidkant is buiten en op een lager gelegen niveau, je komt er via een trap van 5 treden. De zuidelijke tuin bestaat uit 3 delen van elk ongeveer 150m2. Het zuidwestelijke deel wordt grotendeels overschaduwd door de kroon van een oude mahonieboom. In het centrale gedeelte bevindt zich een dansvloer met open haard en een zithoek waar u urenlang in vrolijk gezelschap kunt genieten. Aan de zuidoostkant, naast een schaduwrijke plek onder een oude Wayacaboom, is een ontspanningszwembad gebouwd. Geen Olympisch zwembad, maar een mooi zwembad van 8′ x 16′ en een diepte van 2′. Precies goed om een dagje naar het strand te gaan met een koud biertje of een prosecco aan de rand.

Een stukje geschiedenis

Aan de oostzijde van de ruime tuin, nog eens 2 meter lager via een trap van 5 treden komt u in de voormalige oranjerie. In tijden van weleer werden deze sinaasappelbomen hier gekweekt en later op het voorplein geplant. Van deze vrij bittere sinaasappels werden alleen de schillen gebruikt door de Senior Family, die ze (al twee eeuwen lang) verwerkt tot de wereldberoemde Blue Curacao likeur. Tegenwoordig herbergt de oranjerie geen sinaasappelbomen meer, maar een aantal indrukwekkende zuilcactussen en oude bomen. Niet alleen sinaasappels waar de landbouwproducten van Siberie vandaan komen. De vroege bewoners van de plantage werkten ook aan de teelt en verwerking van Indigoplanten die de blauwe kleurstof leverden voor voornamelijk katoenen stoffen waar Jeans een goed voorbeeld van zijn. Overblijfselen van de Indigobakken zijn nog steeds ter plaatse te vinden. Alsof het nog niet genoeg was, werden de zoutpannen bij plantage “Jan Kok” ook geëxploiteerd in samenwerking met de plantages Rif, San Sebastian en Jan Kok. Het oude pad dat de slaven namen om naar de zoutpannen te komen is nog steeds te zien.

Naam

Siberie dankt haar naam aan de Venezolaanse partner van Jan Kok, Siberio Cafiero, die de plantage in 1784 kocht. Voordat hij eigenaar werd kreeg de plantage de naam “Groot Sint Joris”. Deze naam raakte achterhaald omdat het steeds vaker werd aangeduid als “e kas di Siberio” Het huis van Siberio. De voortgang van de naamsverandering naar Landhuis Siberie is niet moeilijk te raden. Leuk detail; Een eeuw later werd een ander (nog steeds bestaand) landhuis “Groot Sint Joris” gebouwd, ditmaal in Oostpunt.
Iedere eigenaar had iets aan de geschiedenis toegevoegd. Zo werd een latere eigenaar van Siberie, Statius Muller, in de geschriften genoemd als de man die “moderne” landbouwtechnieken introduceerde. Hij was de eerste die zijn land bemestte met de mest van zijn vee….. De kans is groot dat de volgende eigenaar ooit als restaurateur in de geschiedenisboeken terecht komt!

Verhuur van vakantiewoningen

Er zijn twee bijgebouwen in de boerderij die zijn omgebouwd tot vakantieappartement en een full-size woning. De “Loft” en de “Ezelstal”. Ezelstal suggereert dat het comfort slecht is geregeld. Niets is minder waar. Zodra u de oude toegangsdeur opent, bevindt u zich in een moderne keuken van gegoten beton met hoogwaardige componenten, waar de gasten, als ze dat willen, een 5-sterrenmaaltijd kunnen bereiden. Naast de keuken voldoet de moderne badkamer, uitgerust met veel natuurlijke materialen, ook aan de behoeften van de veeleisende vakantieganger. Voeg daarbij de ruime buitenwoonkamer met aansluitend een ontspannend bad van 7′ x 14′ en het wordt duidelijk waarom dit appartement nog steeds een gemiddelde waardering van 9,6 scoort met een bezettingsgraad van 80%. En dat jarenlang. Ten noordwesten van de boerderij ligt nog een andere ruime vakantiewoning “The Loft”, een voormalige opslagschuur, die door zijn hoge koraalstenen muren het uiterlijk van een middeleeuwse kapel heeft. Uiteraard is dit vakantieparadijs te voorzien van alle modern comfort met ruime badkamer, open keuken en een privé-zwembad.

Prijs

De prijs voor het gehele object zoals beschreven, in totaal ongeveer 13.000 m2, is USD 891.000,– k.k. Dit object is ook te koop zonder het perceel met de Loft (zie foto met bovenaanzicht). Het totale perceel is dan ongeveer 9600 m2 en de prijs USD 695.000,– k.k.

Een aangrenzend perceel van nog eens 2 hectare is ook verkrijgbaar tegen een speciale prijs.

Belangrijkste kenmerken

prachtig historisch erfgoed
gelegen op een heuvel
midden in de natuur
dicht bij de stranden
goed gelegen op de wind
veel privacy
drie slaapkamers en een badkamer
twee vrijstaande vakantiehuizen
drie zwembaden
bouw van meer appartementen mogelijk
kaveloppervlakte ongeveer 13.000 m² of 9.600 m2
een aangrenzend perceel te koop

Te koop Monumentaal Landhuis met bouwkavel op Curacao

De vraagprijs is USD 695.000,– k.k. / ANG 1.241.000, – k.k. 

 

FOR SALE Monumental Manor on large lot Curacao

 

HISTORICAL HERITAGE FOR SALE

Landhuis Siberie: A wonderful home and a great investment!

Unspoiled nature

Country house Siberie is located in the middle of a lush vegetation with flying hummingbirds and parakeets. The entrance to the farmhouse is well hidden between Tera Corá and Fontein. At the end of the 300-meter long access road you will reach the imposing country house and you will be immediately overwhelmed by the wild beauty of the whole. It is hard to imagine that you are still on Curacao. Still, the nearest beach is only 10 minutes by car from this idyll.

State

The Country house is now substantially renovated/preserved, is in good architectural condition and features a completely new roof with the appearance of around 1910, when the original roof after a heavy storm was replaced by the current model. If you wish, there is the possibility to bring the farmhouse back to the look of the 18th century where among others 8 dormer windows are planned. All the necessary construction drawings for this, including the specifications, building budget plus the restoration permit approved and signed by the Minister, will of course also be transferred.

Good investment

The supply of habitable historical objects is of course limited, as a result of which the prices of this historical heritage have gone up in recent years too. The country of Curaçao has recognized the importance of its monuments as national heritage and, in order to promote private monument ownership and facilitate their maintenance, the Governor has ratified a number of tax measures that will encourage owners of monuments to purchase and maintain them (Official Journal A2016 N° 78) Besides these new measures, all the costs of maintaining a monument have already been tax deductible for many years. For restoration, up to 60% subsidy can even be granted. In addition, no transfer tax is payable in the event of a sale/purchase.

Offer

The aggregate plot size covers some 13,000 M2 of owned land and is classified as an urban residential area. This means that the terrain may be made suitable for construction. It is therefore easy to expand the number of buildings, such as holiday apartments or residential units.

Natural Cooling

Country house Siberie is located just above the “waist” of the island, with the sea on either side, as the crow flies, no further than 5 km away. It is therefore one of the coolest places on Curacao, but without the annoying excess of wind that makes reading a newspaper on the porch often impossible. What plays a great part in the coolness, but then indoors, are the 40cm thick walls and the floating roof construction where the wind dissipates the collected heat swiftly. The house is very well built towards the trade winds, all three bedrooms on the east side are here all year round. Here you do not have to lock yourself up behind glass and air conditioning on the hottest days of the year. No matter whether you are indoors or somewhere in the garden in the shade of an old tree, it is comfortable everywhere.

Outside life

Country house Siberie is like many of these country houses built on a knoll, this to keep the house dry even in heavy rainfall. A very pleasant feeling when the sky breaks open again in the rainy season. On the northeast side at the knoll, right next to the kitchen is a spacious terrace. The fridge and a cold beer is almost within reach and from the kitchen it takes just a few steps to get a meal out on the terrace table. The new and well-equipped kitchen (including a stainless steel Boretti stove with two ovens, a grill and a tepanyaki grill is hospitable with a pleasant lounge area from where the art of the chef’s cooking can easily be followed. And when you’re not in the mood for any company, there is always a place to find a nice retreat.

Relaxation

The garden on the south side is outside and at a lower level, You get there by descending a 5 step easy going staircase. The southern garden consists of 3 parts of about 150m2 each. The south-western part is largely overshadowed by the crown of an ancient mahogany tree. The central part houses a dance floor with a fireplace and a lounge area where you’ll be able to enjoy hours in cheerful company. On the Southeast side, next to a shady spot under an old Wayaca tree, a relaxation pool has been built. Not an Olympic swimming pool, but a nice pool of 8’ x 16’ and a depth 2’. Just about right to enjoy a day at the beach with a cold beer or a prosecco on the edge.

A piece of History

At the east side of the spacious garden, another 2 feet below by a 5 steps stairs you will enter the former orangery. In times of yesteryear these orange trees were nursed here and later planted out in the forecourt. From these quite bitter oranges, only the peels were used by the Senior Family, who processes them (for two centuries already) into the world famous Blue Curacao liqueur. Nowadays the orangery no longer houses orange trees but a number of impressive columnar cacti and old trees. Not only oranges where the agricultural produce of Siberie. The early inhabitants of the plantation also worked on the cultivation and processing of Indigo plants that provided the blue dye for mainly cotton fabrics of which Jeans are a good example of. Remains of the Indigo bins can still be found on site. As if it were not enough, the salt pans near plantation “Jan Kok” were also exploited in association with the plantations Rif, San Sebastian and Jan Kok. The old path that the slaves took to get to the salt pans can still be seen.

Make a name

Siberie owes its name to the Venezuelan partner of Jan Kok named Siberio Cafiero, who bought the plantation in 1784. Before he became owner the plantation was named “Groot Sint Joris”. This name became obsolete since it was increasingly referred to as “e kas di Siberio” The house of Siberio. The progress of the name transferring into Landhuis Siberie is not difficult to guess. Nice detail; One century later another (still existing) country house “Groot Sint Joris” was built, this time at Oostpunt.
Every owner had something added to the history. For example a later owner of Siberie, Statius Muller, was mentioned in the writings as the man who introduced “modern” agricultural techniques. He was the first to fertilize his land with the manure of his cattle… Chances are that the next owner will one day end up in the history books as a restorer!

Vacation rentals

There are two outbuildings in the farmhouse that have been converted into a vacation apartment and a full-size home. The “Loft” and the “Donkey stable”. Donkey stable suggests that comfort is badly conditioned. Nothing could be further from the truth. As soon as you open the old entrance door you will find yourself in a modern cast concrete kitchen with high-quality components where guests if they feel so, are able to prepare a 5-star meal. Besides the kitchen, the modern bathroom, equipped with many natural materials, also meets the needs of the demanding vacationer. Add to this all the spacious outdoor living room with connecting relaxing bath of 7’ x 14’, and it becomes clear why this apartment continues to score an average rating of 9.6 with an occupancy rate of 80%. And that for years on end. Northwest of the farmhouse is another spacious holiday home “The Loft”, a former storage barn, that through its high coral stone walls, has the appearance of a medieval chapel. Of course, this vacation paradise to is equipped with all modern comfort with spacious bathroom, open kitchen and a private relaxing pool.

Price

The price for the entire object as described, total about 13,000 m2, is USD 891.000,– c.o.b This object is also for sale without the plot with the Loft (see photo with a top view). The total plot then is approximately 9600 m2 and the price USD 695.000,– c.o.b.

An adjoining plot of another 2 hectares is also obtainable at a special price.

Main features

beautiful historical heritage
located on a hill
in the middle of nature
close to the beaches
well located on the wind
a lot of privacy
three bedrooms and a bathroom
two detached holiday residences
three swimming pools
construction of more apartments possible
lot surface about 13,000 m² or 9,600 m2
an adjacent plot for sale

FOR SALE Monumental Landhuis with building lot on Curacao

The asking price is USD 695.000,– c.o.b. / ANG 1.241.000,– c.o.b. 

 

 

 

 

 

Meer informatie: sales@athomecuracao.nl of bel CUR +5999 788 4663 of +5999 512 42 74 ( NL +3176 5716667 )  At Home Curacao Intermediair b.v. is een onafhankelijke woningsite van te koop en te huur staande objecten als villa’s, woningen, huizen, appartementen, bouwgrond en kavels, bedrijfspanden en vakantiehuizen. Makelaars, particulieren en bedrijven kunnen gratis objecten toevoegen aan de website. Aan het toevoegen zijn voorwaarden verbonden. Een overzicht van alle voorwaarden vindt u op onze website. Objecten mogen slechts eenmaal worden aangemeld waarbij als criterium geldt dat wie als eerste toevoegt voorrang heeft. Makelaars met een schriftelijke overeenkomst gaan altijd voor waarbij een exclusieve overeenkomst prevaleert. De website biedt een uitstekende mogelijkheid tot zoeken op o.a. regio, prijs, aantal slaapkamers, badkamers, al dan niet zwembad, grootte perceel, etc. Op een internationaal eiland als Curaçao worden objecten in diverse valuta te koop aangeboden. Om u van dienst te zijn, rekenen wij onze vraagprijzen dagelijks om naar diverse valuta. Wanneer de valuta waarin de vraagprijs van het object wordt weergegeven, afwijkt van de valuta waarin deze te koop wordt aangeboden, kan dit bedrag per dag veranderen. Dit specifieke object wordt te koop aangeboden in Nafl. (Antilliaanse guldens en de omrekenkoers naar U$ is x 0,55907 en € is x 0,51060), U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan deze omgerekende prijzen. Wij wensen u veel succes bij het vinden van een object van uw keuze.

Object informatie

 • KoopwoningB&BInvesteringen
 • Vraagprijs: ANG 1.241.000 
 • Aantal slaapkamers: 5
 • Aantal badkamers: 3
 • Wijken: Sint Willibrordus
 • Object Nr.: #80523
 • Perceel oppervlak: 9600 m2.
 • Woonoppervlak: m2.

Kenmerken

Eigendomsgrond,TOP locatie,Verhuur Object,Zwembad

Object kaart

lat: 12.232739207311639, long:-69.04217668574216

Meest recent:
 • Tropenvilla met Zwembad en Appartement Santa Rosa te Koop
  te Koop: ANG 698.000

  Objectnr: 82242

 • Prachtig Mediterraans Boutique Hotel Jan Thiel te Koop
  te Koop: ANG 2.050.000

  Objectnr: 82244

 • Ruime woning in Otrobanda te Koop
  te Koop: ANG 289.000

  Objectnr: 82209

 • Appartementengebouw te Koop Scharloo Curacao
  te Koop: ANG 2.678.000

  Objectnr: 82152

Contact


At Home Curaçao Intermediair b.v.
Caracasbaaiweg 202 (1st Floor)
Willemstad

Curaçao

Kantoor NL +31 (0)76 571 66 67

Kantoor Curacao: +5999 788 4663

Buiten kantoor uren +5999 512 42 74

sales@athomecuracao.com

Chantal Boshuizen +5999 698 27 30

Jasmine Boularas +5999 515 7668

Jacqueline Dekker +5999 698 8678

Merel Franssen +5999 512 42 76

Diana van den Heuvel +599 9 517 2664

Timothy Huyzen +599 9 52 50 788

Hans Spoelman +5999 52 115 90

Mark Sven de Vries +5999 512 42 74

Fred Wight +5999 682 54 30


At Home Curacao
de grootste huizensite van Curacao voor makelaar en particulier !

Zend naar vriend

Email Agent