At Home Curacao Real Estate

Het grootste aanbod koop- en huurwoningen +5999 788 4663

Studentenhuis Complex Gelegen Santa Rosa te Huur

Beschrijving

Studentenhuis Complex Gelegen Santa Rosa te Huur

 

Introductie:
Dit studentenhuis complex is een gezellig kleinschalig studentenhuis met totaal 7 kamers en 5 studio’s, heel centraal gelegen in de rustige en vooral ook veilige wijk Santa Rosa en is nu als geheel te huur voor iemand die een studentenhuis of een Bed and Breakfast (B&B) wil exploiteren. Natuurlijk is het mogelijk om extra inkomsten te genereren door auto’s te verhuren en activiteiten op Curacao aan te bieden.

Beschrijving van het hoofd woonhuis en de buiten area’s:

Hoofd woonhuis (kamers 1-5):
Het volledig gemeubileerde woonhuis is voorzien van 5 gemeubileerde kamers met een cozy woonkamer, diner/studie area, een volledig ingerichte keuken en een gezellige bar, 2 badkamers, wasmachine area en een terras.De woonkamer is voorzien van internet TV met meer dan 600 Nederlandse en internationale kanalen.

Studio’s (kamers 6-10):
Naast het hoofd woonhuis zijn 5 studio’s gesitueerd, waarvan 4 studio’s in 2017 gebouwd zijn. Elke studio is volledig ingericht met een privé badkamer, kitchenette en zithoek en biedt veel privacy. 1 Studio is een heuse Zweedse blokhut met eigen badkamer, kitchenette, een zitje en een terras.

Appartement (kamers 11 en 12):
Het appartement ligt tevens naast het hoofd woonhuis en bestaat uit 2 gemeubileerde kamers, een volledig uitgeruste keuken, badkamer en een zitje buiten.

Chill area:
Een gezellige area in de tuin om te chillen voorzien van een BBQ; om heerlijk te relaxen of een gezellig feestje te geven in het weekend.

Parkeren en beveiliging:
De voorkant van het terrein is voorzien van een hoge muur, verlichting met bewegingssensoren en afsluitbare poorten. Er is zowel parkeergelegenheid binnen op het terrein als buiten het terrein voor auto’s en scooters.
Het studentenhuis is omgeven door particuliere woningen; hetgeen een zeer veilige woonsituatie garandeert.   

Zwembad
Onlangs heeft eigenaar een zwembad laten aanleggen.

 

Studentenhuis Curaçao      

kamers / studio  

Kamer 1:
De kamer ligt in het woonhuis met gebruik van gezamenlijke badkamer, gezellige keuken/bar en woonkamer, chill hoek, tuin met bbq. 

Kamer 2:
De kamer ligt in het woonhuis met gebruik van gezamenlijke badkamer, gezellige keuken/bar en woonkamer, chill hoek, tuin met bbq.

Kamer 3:
De kamer ligt in het woonhuis met gebruik van gezamenlijke badkamer, gezellige keuken/bar en woonkamer, chill hoek, tuin met bbq.

Kamer 4:
Een ruime kamer met een eigen badkamer, gelegen in het woonhuis met gebruik van gezamenlijke woonkamer, keuken/bar, chill hoek en tuin met bbq.

Kamer 5:
Een ruime kamer, gelegen in het woonhuis met gebruik van gezamenlijke badkamer, gezellige keuken/bar en woonkamer, chill hoek, tuin met bbq. Deze kamer heeft een eigen entree buiten en een entree via het woonhuis.

Studio # 6:
Dit is een hele leuke volledig ingerichte studio (een op zichzelf staand houten huisje) gelegen naast het woonhuis en geschikt voor verhuur aan 1 of 2 personen. De studio beschikt over een eigen badkamer, kitchenette, zitje met sofa en salontafel, LCD en DVD speler en een terras met een zitje.

Je kunt uiteraard ook altijd gebruik maken van de gezellige woonkamer, keuken en bar in het hoofd woonhuis, chill hoek met bbq.

Studio’s # 7, 8, 9 en 10:
Dit zijn 4 identieke leuke en ruime studio’s, welke recentelijk van hout zijn gebouwd. De studio’s beschikken over een eigen douche/toilet en kitchenette en gezellig zitje. 

Appartement:

Kamer 11:
Deze kamer ligt in het appartement, gelegen naast het woonhuis in de tuin. Je deelt de badkamer en keuken samen met

kamer 12.

Kamer 12:
Dit is een leuke ruime kamer met een zitje, LCD en DVD speler. Deze kamer met 2 entrees, ligt tevens in het appartement en deelt de badkamer en keuken met kamer 11.

*Bewoners van de studio’s en het appartement kunnen uiteraard ook altijd gebruik maken van de gezellige woonkamer, keuken en bar in het hoofd woonhuis, chill hoek met bbq. 

Er kunnen in de ruime tuin nog 2 blokhutten geplaatst worden zodat het rendement om hoog gaat. Indien huurder uitbreiding zoekt zouden nog 2 blokhutten op het terrein geplaatst kunnen worden waardoor het aantal kamers van 12 naar 14 gaat. Ook is het mogelijk om een Intex zwembad te plaatsen.

Opbrengsten bij volledige bezetting bij studenten verhuur ca. ANG 15.000,– per maand (zie prijzen via deze link
Opbrengsten bij 65% bezetting bij B&B ANG 20.000,– per maand. 

Totale huurinkomsten bij volledige bezetten met studenten complex bedraagt ca. ANG 10.000,–  per maand.

 

Student house complex located in Santa Rosa for rent

Introduction:
This student house complex is a cozy small student house with a total of 7 rooms and 5 studios, very centrally located in the quiet and especially safe neighborhood Santa Rosa and is now for rent as a whole for someone who wants to run a student house or a Bed and Breakfast (B&B). Of course it is possible to generate extra income by renting out cars and offering activities on Curacao.

Recently owner installed a nice swimmingpool.

Description of the main house and the outside area’s:

Main house (rooms 1-5):
The fully furnished main house has 5 furnished rooms with a cozy living room, dining/study area, a fully equipped kitchen and a cozy bar, 2 bathrooms, washing machine area and a terrace. The living room is equipped with internet TV with over 600 Dutch and international channels.

Studio’s (rooms 6-10):
Next to the main house are 5 studios located, of which 4 studios will be built in 2017. Each studio is fully furnished with a private bathroom, kitchenette and sitting area and offers a lot of privacy. 1 Studio is a real Swedish log cabin with private bathroom, kitchenette, a sitting area and a terrace.

Apartment (rooms 11 and 12):
The apartment is also located next to the main house and consists of 2 furnished rooms, a fully equipped kitchen, bathroom and a sitting area outside.

Chill area:
A cosy area in the garden to chill out with a BBQ; to relax or have a nice party at the weekend.

Parking and security:
The front of the area has a high wall, lighting with motion sensors and lockable gates. There is both indoor and outdoor parking for cars and scooters.
The student house is surrounded by private residences, which guarantees a very safe living situation.

Studenthouse Curacao

Rooms / studio

Room 1:
The room is located in the house with use of shared bathroom, cozy kitchen / bar and living room, chill corner, garden with bbq.

Room 2:
The room is located in the house with use of shared bathroom, cozy kitchen / bar and living room, chill corner, garden with bbq.

Room 3:
The room is located in the house with use of shared bathroom, cozy kitchen / bar and living room, chill corner, garden with bbq.

Room 4:
A spacious room with private bathroom, located in the house with use of common living room, kitchen / bar, chill corner and garden with bbq.

Room 5:
A spacious room, located in the house with use of shared bathroom, cozy kitchen / bar and living room, chill corner, garden with bbq. This room has its own entrance outside and an entrance through the house.

Studio # 6:
This is a very nice fully furnished studio (a self-contained wooden house) located next to the house and suitable for rent to 1 or 2 persons. The studio has a private bathroom, kitchenette, sitting area with sofa and coffee table, LCD and DVD player and a terrace with a seating area.
Of course you can always use the cozy living room, kitchen and bar in the main house, chill corner with bbq.

Studio’s # 7, 8, 9 and 10:
These are 4 identical nice and spacious studios, which have recently been built of wood. The studios have their own shower/toilet and kitchenette and cozy sitting area.

Apartment:

Room 11:
This room is located in the apartment, next to the house in the garden. You share the bathroom and kitchen with
Room 12.

Room 12:
This is a nice spacious room with a sitting area, LCD and DVD player. This room with 2 entrances is also located in the apartment and shares the bathroom and kitchen with room 11.

*Residents of the studios and the apartment can always use the cozy living room, kitchen and bar in the main house, chill corner with bbq.

In the spacious garden 2 more log cabins can be placed so that the yield is high. If the tenant is looking for expansion, another 2 log cabins could be placed on the site so the number of rooms goes from 12 to 14. It is also possible to place an Intex swimming pool.

Proceeds at full occupancy at student rentals approx. ANG 15.000,– per month.
Revenue at 65% occupancy at B&B ANG 20.000,– per month.

Total rental income at full occupancy with student complex is about ANG 10.000,– per month.

 

 

Kenmerken

2*, Goed onderhouden, Deep Well, Bestraat, Vaatwasser, Koelkast, Wasmachine, Wasdroger, Waslijn, Gemeubileerd, Goed op de wind, Vrijstaand, appartement, studio, Gaaswerk, Boiler, 110V, 220V, WIFI, Terras, Opslag, Tuinhuis, Keuken, Woonkamer, Eetkamer, Bijkeuken, Slaapkamer, Wasruimte, Centrum, Fitnesscentrum, Commerciële activiteiten, Openbaar vervoer, Restaurants

Object kaart

'; // infowindow = new google.maps.InfoWindow({ // content: content // }); // google.maps.event.addListener(Marker, 'click', function() { // infowindow.open(map,Marker); // }); // } // JB mod 19-04-01 // function initMap() { // // your code // } // jQuery(document).ready(function() { // jQuery('#show-map').bind('click', function() { // initMap(); // alert('clicked'); // map = new google.maps.Map(document.getElementById("map_canvas"), myOptions); // initialize(); // function () {initialize();} // window.onload = function () {initialize();} // }); // }); // jQuery(document).ready(function(){ // jQuery('#show-map').on('click',initialize); // }); // window.onload = function () {initialize();} function initialize() { var map = null; var geocoder = null; var lat = 12.125063803411729; var lng = -68.8666233; var latLng = new google.maps.LatLng(12.125063803411729, -68.8666233); var myOptions = { zoom: 13, mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP, center: latLng }; map = new google.maps.Map(document.getElementById("map_canvas"), myOptions); var myLatLng = new google.maps.LatLng(12.125063803411729, -68.8666233); var Marker = new google.maps.Marker({ position: latLng, map: map }); var content = '
Studentenhuis Complex Gelegen Santa Rosa te Huur
Bentaweg 3 Santa Rosa
ANG 10.000'; infowindow = new google.maps.InfoWindow({ content: content }); google.maps.event.addListener(Marker, 'click', function() { infowindow.open(map,Marker); }); }; jQuery(document).ready(function() { jQuery('#show-map').bind('click', function() { // preventDefault(); // alert('clicked'); initialize(); jQuery("#map_canvas").css("display", "inline-table"); jQuery("#show-map").css("display", "none"); }); }); /* ]]> */

lat: 12.125063803411729, long:-68.8666233

Meer informatie: sales@athomecuracao.nl of bel CUR +5999 5124274 ( NL +3176 5716667 )

At Home Curacao Intermediair b.v. is een onafhankelijke woningsite van te koop en te huur staande objecten als villa’s, woningen, huizen, appartementen, bouwgrond en kavels, bedrijfspanden en vakantiehuizen. Makelaars, particulieren en bedrijven kunnen gratis objecten toevoegen aan de website. Aan het toevoegen zijn voorwaarden verbonden. Een overzicht van alle voorwaarden vindt u op onze website. Objecten mogen slechts eenmaal worden aangemeld waarbij als criterium geldt dat wie als eerste toevoegt voorrang heeft. Makelaars met een schriftelijke overeenkomst gaan altijd voor waarbij een exclusieve overeenkomst prevaleert. De website biedt een uitstekende mogelijkheid tot zoeken op o.a. regio, prijs, aantal slaapkamers, badkamers, al dan niet zwembad, grootte perceel, etc. Wij wensen u veel succes bij het vinden van een object van uw keuze.

Meest recent:

Contact


At Home Curaçao Intermediair b.v. Caracasbaaiweg 202
Willemstad
Curaçao
Kantoor Curaçao: +599 9 788 4663
Kantoor NL: +31 76 230 13 04
Buiten kantooruren Cell/WA +599 9 512 42 74
sales@athomecuracao.com
Onze agenten
Jasmine Boularas +5999 515 7668
Jacqueline Dekker +5999 698 8678
Judith van Donselaar +599 9 518 5690
Merel Franssen +5999 512 42 76
Renée van der Horn +599 9 529 5156
Timothy Huyzen +599 9 52 50 788
Ahmed Kassem +599 9 529 3515
Mark Sven de Vries +5999 512 42 74
Fred Wight +5999 682 54 30
Wes Verschuuur +599 9 695 6912

At Home Curacao | All Real Estate

Zend naar vriend

Email Agent

Begin met chatten!
1
Hulp nodig?
Hi, kan ik u helpen?