At Home Curacao Real Estate

Het grootste aanbod koop- en huurwoningen +5999 788 4663

Schitterend Hotel ter Overname op A-locatie Willemstad

Beschrijving

Schitterend Hotel ter Overname op A-locatie Willemstad

 

Schitterend Hotel ter Overname op A-locatie Willemstad. Dit prachtig en grootste hotel ligt midden in Punda. Een meer centrale locatie is simpelweg niet mogelijk. Alle populairste winkels en bezienswaardigheden van Curaçao zijn in de buurt. Het gaat hier om een zéér winstgevend hotel met maar liefs 120 kamers, waarbij uitbreiding naar 160 kamers mogelijk is.

De bezettingsgraad van het hotel is boven gemiddeld. Sinds 2015 is dit hotel in bemiddeling. In de prijs is de totale grond met al haar gebouwen inbegrepen. Gedeeltelijke financiering is daarbij voor de juiste kandidaat bespreekbaar.

Alle verdere gedetailleerde informatie wordt slechts verstrekt aan gekwalificeerde kandidaten. Bij interesse kan altijd contact worden opgenomen.

Vraagprijs:

– Nafl. 17.887.000,– k.k.
– Usd. 10.000.000,– k.k.
– Eur. 8.849.557,– k.k.

Midden in Punda

Dit hotel ligt midden in Punda (Nederlands: De Punt) en is de oudste wijk van Willemstad, de hoofdstad van Curaçao. Oorspronkelijk heette de wijk De Punt, wat in het Papiaments vertaald werd als Punta en later verbasterd tot Punda.

Punda ligt ten oosten van de Sint Annabaai, en vormt met het westelijk van de Sint Annabaai gelegen Otrobanda (‘De Overkant’) de historische binnenstad van Willemstad. De achttiende-eeuwse huizen aan de aan de Sint Annabaai gelegen Handelskade in Punda worden veelvuldig gefotografeerd door het bruisend aantal toeristen.

Vlak nabij de Pontjes brug

De populaire pontjes brug van Punda is in de buurt van dit hotel gesitueerd. De Koningin Emmabrug (bijnaam swinging old lady of Pontjesbrug) is een kenmerkende pontonbrug in het centrum van Willemstad op Curaçao. De brug is 168 meter lang en de enige drijvende houten draaibrug ter wereld. De brug drijft op zestien pontons op de Sint Annabaai en verbindt Punda met Otrobanda, de twee delen van de historische binnenstad.

 

(English)

 

Superb Hotel for Takeover at A-location Willemstad

 

Superb Hotel for Takeover at A-location Willemstad. This beautiful and largest hotel is located in the middle of Punda. A more central location is simply not possible. All the most popular shops and attractions of Curaçao are nearby. This is a very profitable hotel with 120 rooms, with expansion to 160 rooms possible.

The occupancy rate of the hotel is above average. Since 2015, this hotel is in mediation. The price includes the total land with all its buildings. Partial financing is negotiable for the right candidate.

All further detailed information is only provided to qualified candidates. Contact can always be contacted.

Asking price:

– Nafl. 17,887,000.-c.o.b
– Usd. 10,000,000, -c.o.b
– EUR. 8,849,557, – c.o.b

In the middle of Punda

This hotel is located in the middle of Punda (Dutch: De Punt) and is the oldest district of Willemstad, the capital of Curaçao. Originally the district was called De Punt, which in Papiamento was translated as Punta and later turned into Punda.

Punda is located east of the St. Anna Bay, and with the west of the St. Anna Bay located Otrobanda (‘The Overkant’) the historic city of Willemstad. The eighteenth-century houses at the Handelskade in Punda, located on St. Anna Bay, are frequently photographed by the vibrant number of tourists.

Close to the Pontjes bridge

The popular ferry bridge of Punda is located near this hotel. The Queen Emma Bridge (nickname swinging old lady or Pontoon Bridge) is a characteristic pontoon bridge in the center of Willemstad on Curaçao. The bridge is 168 meters long and the only floating wooden swing bridge in the world. The bridge floats on sixteen pontoons on the Sint Anna Bay and connects Punda with Otrobanda, the two parts of the historic city center.

 

 

 

 

.

Object kaart

'; // infowindow = new google.maps.InfoWindow({ // content: content // }); // google.maps.event.addListener(Marker, 'click', function() { // infowindow.open(map,Marker); // }); // } // JB mod 19-04-01 // function initMap() { // // your code // } // jQuery(document).ready(function() { // jQuery('#show-map').bind('click', function() { // initMap(); // alert('clicked'); // map = new google.maps.Map(document.getElementById("map_canvas"), myOptions); // initialize(); // function () {initialize();} // window.onload = function () {initialize();} // }); // }); // jQuery(document).ready(function(){ // jQuery('#show-map').on('click',initialize); // }); // window.onload = function () {initialize();} function initialize() { var map = null; var geocoder = null; var lat = 12.105269910146273; var lng = -68.93331079999996; var latLng = new google.maps.LatLng(12.105269910146273, -68.93331079999996); var myOptions = { zoom: 13, mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP, center: latLng }; map = new google.maps.Map(document.getElementById("map_canvas"), myOptions); var myLatLng = new google.maps.LatLng(12.105269910146273, -68.93331079999996); var Marker = new google.maps.Marker({ position: latLng, map: map }); var content = '
Schitterend Hotel ter Overname op A-locatie Willemstad
Punda
ANG 17.887.000'; infowindow = new google.maps.InfoWindow({ content: content }); google.maps.event.addListener(Marker, 'click', function() { infowindow.open(map,Marker); }); }; jQuery(document).ready(function() { jQuery('#show-map').bind('click', function() { // preventDefault(); // alert('clicked'); initialize(); jQuery("#map_canvas").css("display", "inline-table"); jQuery("#show-map").css("display", "none"); }); }); /* ]]> */

lat: 12.105269910146273, long:-68.93331079999996

Meer informatie: sales@athomecuracao.nl of bel CUR +5999 788-4663 ( NL +3176 5716667 ) At Home Curacao Intermediair b.v. is een onafhankelijke woningsite van te koop en te huur staande objecten als villa’s, woningen, huizen, appartementen, bouwgrond en kavels, bedrijfspanden en vakantiehuizen. Makelaars, particulieren en bedrijven kunnen gratis objecten toevoegen aan de website. Aan het toevoegen zijn voorwaarden verbonden. Een overzicht van alle voorwaarden vindt u op onze website. Objecten mogen slechts eenmaal worden aangemeld waarbij als criterium geldt dat wie als eerste toevoegt voorrang heeft. Makelaars met een schriftelijke overeenkomst gaan altijd voor waarbij een exclusieve overeenkomst prevaleert. De website biedt een uitstekende mogelijkheid tot zoeken op o.a. regio, prijs, aantal slaapkamers, badkamers, al dan niet zwembad, grootte perceel, etc. Wij wensen u veel succes bij het vinden van een object van uw keuze.
Meest recent:

Contact


At Home Curaçao Intermediair b.v. Caracasbaaiweg 202
Willemstad
Curaçao
Kantoor Curaçao: +599 9 788 4663
Kantoor NL: +31 76 230 13 04
Buiten kantooruren Cell/WA +599 9 512 42 74
sales@athomecuracao.com
Onze agenten
Jasmine Boularas +5999 515 7668
Jacqueline Dekker +5999 698 8678
Judith van Donselaar +599 9 518 5690
Merel Franssen +5999 512 42 76
Renée van der Horn +599 9 529 5156
Timothy Huyzen +599 9 52 50 788
Ahmed Kassem +599 9 529 3515
Mark Sven de Vries +5999 512 42 74
Fred Wight +5999 682 54 30
Wes Verschuuur +599 9 695 6912

At Home Curacao | All Real Estate

Zend naar vriend

Email Agent

Begin met chatten!
1
Hulp nodig?
Hi, kan ik u helpen?