At Home Curacao Real Estate

Het grootste aanbod koop- en huurwoningen +5999 788 4663

Onroerende zaak belasting op Curacao ingevoerd

Onroerende zaak belasting op Curacao ingevoerd

augustus 2015

Onroerende zaak belasting op Curaçao (OZB)

Tot 2014 werd er op Curaçao nog geen onroerende zaak belasting geheven. Daar is op 1 januari 2014 verandering in gekomen en trad de Landsverordening onroerende zaak belasting in werking .

De onroerende zaak belasting wordt jaarlijks geheven over de leggerwaarde die de Inspectie der Belasting vaststelt voor onroerende zaken.

Tarieven onroerende zaak belasting

Leggerwaarde *) Naf Tarief

          0 – 350.000

                              0,4%
   350.000 – 750.000                               0,5%
       Vanaf 750.000

                              0,6%

*) De Leggerwaarde is een document van de overheid waarop de waardebepaling van de Ontvanger der Belasting van het verkochte staat vermeld.

Opmerkingen aangaande de Onroerende Zaak Belasting op Curaçao

1. De OZB wordt geheven van degene die bij het begin van het kalenderjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een onroerende zaak.

2. Indien bij het begin van het kalenderjaar meer dan één belastingplichtige het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een onroerende zaak, wordt de belasting geheven van alle belastingplichtigen gezamenlijk.

3. Indien bij het begin van het kalenderjaar meerdere belastingplichtigen het genot hebben over de onroerende zaak (krachtens eigendom, bezit of beperkt recht) en hierdoor ieder het recht heeft om de onroerende zaak gedurende een deel van het kalenderjaar te gebruiken (time-share), wordt de belasting geheven van al deze belastingplichtigen gezamenlijk.

4. Voor de toepassing van het 1e, 2e  en 3e punt, wordt als genothebbende aangemerkt, degene die bij het begin van het kalenderjaar als zodanig in het kadaster staat geregistreerd, tenzij er op dat tijdstip een ander genothebbende is (krachtens eigendom, bezit of beperkt recht)

5. Als er sprake is van huurgrond, welke eigendom is van Curacao wordt de OZB  geheven van de huurder van de grond (over de waarde van een opstal op huurgrond).

Voor onroerende zaken gelegen in de economische zone gelden uitzonderingen.

De legger waarde (ofwel fiscale waarde) zal opnieuw worden vastgesteld als de onroerende zaak wijzigt als gevolg van bouw, verbouwing, verbetering, afbraak, vernietiging.

 

bron:

Guide Lines
Cortenbacherdreef 27
6367 GG Voerendaal (NL)
T. + 31 (0)45 5754218
E. guidelines@planet.nl 

Meest recent:
 • Volledig Gemeubileerde Villa op Jan Thiel te Huur
  te : ANG 2.640

  Objectnr: 93922

 • Gezellige Familiewoning te Koop Seru Mahuma Curacao
  te Koop: ANG 325.000

  Objectnr: 93907

 • Turnkey Nieuwbouw Appartementen Scherpenheuvel te Koop
  te : ANG 275.000

  Objectnr: 93898

 • Turnkey Nieuwbouw Woningen Scherpenheuvel te Koop
  te Koop: ANG 380.000

  Objectnr: 93755

Contact


At Home Curaçao Intermediair b.v.
Caracasbaaiweg 202 (1st Floor)

Willemstad

Curaçao

Kantoor Curaçao: +599 9 788 4663

Kantoor NL: ‭‭+31 ‭76 230 13 04

Buiten kantooruren Cell/WA +599 9 512 42 74

sales@athomecuracao.com

Chantal Boshuizen +5999 698 27 30

Jasmine Boularas +5999 515 7668

Jacqueline Dekker +5999 698 8678

Judith van Donselaar +599 9 518 5690

Merel Franssen +5999 512 42 76

Diana van den Heuvel +599 9 517 2664

Timothy Huyzen +599 9 52 50 788

Ahmed Kassem +599 9 529 3515‬

Mark Sven de Vries +5999 512 42 74

Fred Wight +5999 682 54 30


At Home Curacao
de grootste huizensite van Curacao voor makelaar en particulier !

Zend naar vriend

Email Agent

Ja, Stuur mij de brochure

Ja, Stuur mij de brochure

Met uw email adres wordt u op de hoogte gehouden bij wijzigingen of nieuws aangaande de Curacaose onroerend goed markt.

Contact Us