At Home Curacao Real Estate

Het grootste aanbod koop- en huurwoningen +5999 788 4663

Nieuwe Belastingregeling Nederland-Curaçao (BNR)

Nieuwe Belastingregeling Nederland-Curaçao (BNR)

augustus 2015

Inhoud nieuwe belastingregeling Nederland Curaçao (BNC)

Nederland en Curaçao hebben een nieuwe regeling gesloten ter voorkoming van dubbele belasting tussen beide landen: de Belastingregeling Nederland Curaçao (BNC). De nieuwe regeling is opgenomen in een Rijkswet die op 10 juni 2014 bij de Tweede Kamer is ingediend. De BNC vervangt – wat Curaçao betreft – de uit 1965 stammende Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK).

De beoogde invoerdatum van het BNC is 1 januari 2016

De BNC bevat onder meer de volgende bepalingen.

 • Tot 5 jaar na emigratie kan het nieuwe woonland erf- en schenkingbelasting heffen onder verrekening van de heffing in het oorspronkelijke woonland. Er geldt een overgangsmaatregel voor schenkingen van voormalige inwoners uit Nederland die korter dan vijf jaar na emigratie naar Curaçao schenkingen hebben gedaan. Nederland kan slechts tot 12 maanden na emigratie verrekenen.
 • Nederland en Curaçao zullen automatisch informatie uitwisselen conform de internationale standaard.
 • Naast een bronheffingspercentage voor beleggingsdividenden van 15 zal er voor actieve vennootschappen een nulprocenttarief komen op deelnemingsdividend. In verband daarmee zal worden voorzien in een zogenoemde ‘limitation on benefitsbepaling’ (LOB). Een LOB-bepaling is – kort gezegd – een bepaling die tot doel heeft de toegang tot een verdrag dan wel tot specifieke verdragsvoordelen uitsluitend te verlenen aan bepaalde kwalificerende personen..
 • Voor bestaande participaties van ten minste 25 procent in het nominaal gestorte kapitaal die niet in aanmerking komen voor het nulprocenttarief geldt tot uiterlijk eind 2019 een bronheffingspercentage op deelnemingsdividenden van 5.
 • De BNC bevat geen voorschrift met betrekking tot beoordelingscriteria (de zogeheten corporate tie breaker) waarmee voor vennootschappen met een dubbele woonplaats kan worden vastgesteld in welk land de vennootschap is gevestigd. Als er discussie over het inwonerschap bestaat, moet hier onderling overleg over plaatsvinden. Voor bestaande gevallen is hier geen wijziging beoogd.
 • Voor niet-overheidspensioenen geldt een gedeeld heffingsrecht met een bronstaatheffing van 15 procent. Er geldt een eerbiedigende werking (woonstaatheffing) voor ingegane pensioenen van Nederlanders die reeds op Curaçao wonen. Bij afkoop van pensioen is het bronland volledig heffingsbevoegd. Voor overheidspensioenen (behalve voor pensioenen van lagere overheden) is het bronland volledig heffingsbevoegd.
 • Er is een bronstaatheffing voor de beloningen van sporters en artiesten.
 • Er is een bronstaatheffing voor beloningen voor het verrichten van diensten langer dan 183 dagen (service PE).
 • Er is een bronheffingsrecht voor dividenden en vervreemdingswinsten over voor emigratie opgebouwde aanmerkelijk belangwinsten. Er geldt een overgangsregeling voor bestaande gevallen waarbij de oorspronkelijke woonstaat het ‘aanmerkelijkbelangvoorhoud’ slechts binnen vijf jaar na emigratie kan uitoefenen in plaats van tien jaar.
 • Er is een regeling gericht op zogenoemde hybride entiteiten (rechtsvormen die tussen landen verschillend fiscaal/juridisch worden gekwalificeerd en daardoor verschillende fiscale gevolgen kunnen hebben).
 • Er is een regeling voor onderling overleg met de mogelijkheid van (verplichte) arbitrage.
 • De BNC staat de toepassing van nationaalrechtelijke anti-misbruikbepalingen niet in de weg.

De BNC is uitsluitend van toepassing tussen Nederland en het Caribische deel van Nederland enerzijds en Curaçao anderzijds. Aruba en Sint Maarten zijn fiscaal autonoom en kunnen zelfstandig in onderhandeling treden met Curaçao om een soortgelijke regeling te treffen. Nederland werkt ook met Aruba en Sint Maarten aan een bilaterale regeling ter voorkoming van dubbele belasting.

Bron: Tweede Kamer, 10 juni 2014, nr. 33955.

Meest recent:
 • Volledig Gemeubileerde Villa op Jan Thiel te Huur
  te : ANG 2.640

  Objectnr: 93922

 • Gezellige Familiewoning te Koop Seru Mahuma Curacao
  te Koop: ANG 325.000

  Objectnr: 93907

 • Turnkey Nieuwbouw Appartementen Scherpenheuvel te Koop
  te : ANG 275.000

  Objectnr: 93898

 • Turnkey Nieuwbouw Woningen Scherpenheuvel te Koop
  te Koop: ANG 380.000

  Objectnr: 93755

Contact


At Home Curaçao Intermediair b.v.
Caracasbaaiweg 202 (1st Floor)

Willemstad

Curaçao

Kantoor Curaçao: +599 9 788 4663

Kantoor NL: ‭‭+31 ‭76 230 13 04

Buiten kantooruren Cell/WA +599 9 512 42 74

sales@athomecuracao.com

Chantal Boshuizen +5999 698 27 30

Jasmine Boularas +5999 515 7668

Jacqueline Dekker +5999 698 8678

Judith van Donselaar +599 9 518 5690

Merel Franssen +5999 512 42 76

Diana van den Heuvel +599 9 517 2664

Timothy Huyzen +599 9 52 50 788

Ahmed Kassem +599 9 529 3515‬

Mark Sven de Vries +5999 512 42 74

Fred Wight +5999 682 54 30


At Home Curacao
de grootste huizensite van Curacao voor makelaar en particulier !

Zend naar vriend

Email Agent

Ja, Stuur mij de brochure

Ja, Stuur mij de brochure

Met uw email adres wordt u op de hoogte gehouden bij wijzigingen of nieuws aangaande de Curacaose onroerend goed markt.

Contact Us