At Home Curacao Real Estate

Het grootste aanbod koop- en huurwoningen +5999 788 4663

Nederlandse schenk- en erfbelasting en Stichting Particulier Fonds op Curaçao

Nederlandse schenk- en erfbelasting en Stichting Particulier Fonds op Curaçao

augustus 2015

Vernieuwde wetgeving over schenk- en erfbelasting

Sinds 1 januari 2010 kent Nederland nieuwe wetgeving omtrent schenk- en erfbelasting. Daarnaast heeft Curacao nieuwe wetgeving ingevoerd, waardoor er nieuwe mogelijkheden zijn ontstaan om uw vermogen te beschermen, niet alleen als u zich op Curaçao vestigt, maar ook als u in Nederland blijft wonen.

Er bestaat een legale mogelijkheid uw vermogen onder te brengen in een Stichting Particulier Fonds (SPF) of een Curaçaose trust.

Voor 2010 was het in Nederland mogelijk om vermogen af te zonderen en onder te brengen aan bijvoorbeeld een SPF. Vanaf 2010 is de wetgeving in Nederland aangescherpt en worden deze zogenaamde doelvermogens uit fiscaal oogpunt aangemerkt als transparant. Dit betekent dat juridisch gezien het vermogen eigendom is geworden van een doelvermogen, maar dat de fiscus dit vermogen toerekent aan degene die het vermogen heeft ingebracht.

Een Nederlander die bijvoorbeeld € 2.000.000 aan beleggingen overdraagt aan een Curaçaose SPF blijft in Nederland belastingplichtig in box 3. Over de waarde van het vermogen in box 3 wordt een fictief rendement van 4% aangemerkt als inkomen, dat wordt belast tegen een tarief van 30%

Er is sprake van fiscale transparantie als iemand over het vermogen van de rechtspersoon kan beschikken alsof het zijn eigen vermogen betreft.

Ook bij overlijden zal er over deze € 2.000.000 erfbelasting betaald dienen te worden.

 

Meest recent:

Contact


At Home Curaçao Intermediair b.v. Caracasbaaiweg 202
Willemstad
Curaçao
Kantoor Curaçao: +599 9 788 4663
Kantoor NL: +31 76 230 13 04
Buiten kantooruren Cell/WA +599 9 512 42 74
sales@athomecuracao.com
Onze agenten
Jasmine Boularas +5999 515 7668
Jacqueline Dekker +5999 698 8678
Judith van Donselaar +599 9 518 5690
Merel Franssen +5999 512 42 76
Renée van der Horn +599 9 529 5156
Timothy Huyzen +599 9 52 50 788
Ahmed Kassem +599 9 529 3515
Mark Sven de Vries +5999 512 42 74
Fred Wight +5999 682 54 30
Wes Verschuuur +599 9 695 6912

At Home Curacao | All Real Estate

Zend naar vriend

Email Agent