At Home Curacao Real Estate

Het grootste aanbod koop- en huurwoningen +5999 788 4663

Met GreenTown groeit de welvaart

Met GreenTown groeit de welvaart

In de GreenTown-visie gaan we ervan uit dat in 2019 de verouderde afgetakelde raffinaderij gaat sluiten en dat het vrijkomende olie-industrietterein zodanig bestemd en heringericht wordt voor woningbouw en nieuwe industrieen, dat dit de Curacaose economie diversifieert en vele malen meer gaat opbrengen dan de schamele huur van 3,33 dollar per m2 per jaar die PdVSA ons nu betaalt.

1. Een veelomvattende scheepvaartindustrie, die tussen 2.400 en 3.500 nieuwe werkplekken creeert.
2. Een grootschalig entertainmentcentrum dat tussen de 800 en 1.800 nieuwe banen oplevert.

Ook kan begonnen worden met de bouw van een mega jachthaven, mits er een landbesluit is dat de raffinaderij na 2019 gesloten wordt, de bestemming wordt gewijzigd en het terrein toegewezen wordt voor woningbouw, winkelruimtes (malls) en de entertainmentindustrie. Hiervoor zijn al verscheidene serieuze investeerders gevonden. Anders ligt het met de bouw van een grootschalig entertainmentcentrum dat Willemstad zal maken tot het voornaamste amusement- en ontspanningcentrum voor het Caribische gebied. In de nabijheid daarvan komt een pleister-plaats voor (mega)jachten, eveneens uniek in het Caribisch gebied vanwege de beschutte ligging. Aan deze onderdelen kan echter pas worden begonnen als de raffinaderij gesloten is en het land onder dit complex schoon en bouwrijp is gemaakt.

Curacao dient net als in een goed lopende shopping mall, een anker (trekpleister) voor het Schottegat-gebied aan te trekken. Het entertainmentcentrum kan die rol vervullen. Een ontwikkeling die andere partners zal motiveren om zich hier te vestigen. Curacao bouwt daarmee een grote middenstand aan kleine bedrijven op die jach en bootindustrie steunen, Het entertainmentcentrum is zeker een van de meest in het oog springende ontwikkelingen in het gebied, maar zeker zo belangrijk is dat er al een concrete investeerder voor is!

met greentown groeit de welvaart

met greentown groeit de welvaart

Meest recent:

Contact


At Home Curaçao Intermediair b.v. Caracasbaaiweg 202
Willemstad
Curaçao
Kantoor Curaçao: +599 9 788 4663
Kantoor NL: +31 76 230 13 04
Buiten kantooruren Cell/WA +599 9 512 42 74
sales@athomecuracao.com
Onze agenten
Jasmine Boularas +5999 515 7668
Jacqueline Dekker +5999 698 8678
Judith van Donselaar +599 9 518 5690
Merel Franssen +5999 512 42 76
Renée van der Horn +599 9 529 5156
Timothy Huyzen +599 9 52 50 788
Ahmed Kassem +599 9 529 3515
Mark Sven de Vries +5999 512 42 74
Fred Wight +5999 682 54 30
Wes Verschuuur +599 9 695 6912

At Home Curacao | All Real Estate

Zend naar vriend

Email Agent