At Home Curacao Real Estate

Het grootste aanbod koop- en huurwoningen +5999 788 4663

Karakteristieke Woning in Pietermaai te Koop

Object status: Verkocht, dit object is niet meer beschikbaar

Beschrijving

Karakteristieke Woning in Pietermaai te Koop

 

Karakteristieke woning in Pietermaai te Koop of eventueel te huur. Deze 19-eeuwse woning met veel oog voor historische details is gelegen in het populaire Pietermaai, centrum van Willemstad.

Dit pand is zeer geschikt als woning, maar ook als bedrijfspand, horeca onderneming of winkel.

Deze prachtige woning met donkergroene buitenmuren valt op door de typische Curaçaose bouw. De voorkant van de woning is voorzien van een klein terras. Alle karakteristieke kenmerken zoals de schutterpanelen, deuren en de vloer zijn aanwezig. Bij binnenkomst is er een ruime lichte ruimte. In het midden van de begane grond is er nog een andere grote ruimte die af te sluiten is met deuren aan beide kanten. Naast deze ruimte is de gang naar een eetruimte en een aparte keuken. De keuken is basic, maar er is ruimte genoeg. Deze woning heeft een mooie grote patio, die genoeg mogelijkheden biedt. Achter de woning is een ruime berging en een buitentoilet aanwezig.

De eerste verdieping beschikt over 2 ruime (slaap)kamers met airconditioning. De slaapkamer aan de voorkant van het huis heeft zelfs een prachtig uitzicht op de blauwe Caribische Zee. Natuurlijk is er ook een badkamer aanwezig met alle voorzieningen.

De elektriciteit is volledig vernieuwd, er is zowel 220v en 110v aanwezig. Onlangs is het dak helemaal onderhouden. Ook het houtwerk en de wanden zijn recent vernieuwd of onderhouden.

Pietermaai is de thuisbasis van vele monumentale gebouwen, restaurants, bars en winkels. Er zijn boutique hotels en een populaire Beach clubs in de directe omgeving. Het populaire Rock Beach is tegenover dit pand. Ook advocatenkantoren zijn in Pietermaai gevestigd en dit allemaal op loopafstand van Willemstad. Ook is er een grote parkeergarage op loopafstand. De ideale locatie om te wonen, te werken en te ontspannen in deze romantische Caribische omgeving.

Per direct beschikbaar.

De ideale locatie om te wonen, te werken en te ontspannen.

Dit prachtige monumentale pand zoekt een creatieve ondernemer

Beschik jij over ondernemerstalent, durf en sociale vaardigheden, dan is dit jouw kans!Creatieve Ondernemer Gezocht

De mogelijkheden van dit monumentale pand op deze toplocatie zijn oneindig; een intiem restaurant, gezellig café, luxe bakery, boetiek met etalage, kantoor met vergaderruimtes etc.

Het pand is gelegen midden in Pietermaai, het bruisende centrum van Willemstad op het heerlijke eiland Curaçao.

Gegevens over het pand
Aan de voorzijde van het pand is een terras welke toegang verschaft tot de entree. De ruime entree is verdeeld in 3 open ruimtes. De entree geeft direct toegang naar de grootste ruimte van het pand. Deze ruimte is voorzien van airco.

Vanuit de grote ruimte is er toegang tot een aparte en afsluitbare kamer welke ook is voorzien van airco. Deze kamer heeft ook een directe toegang naar het trappenhuis.
De oorspronkelijke keuken is bereikbaar via een gang vanuit de grote ruimte en via het trappenhuis. De badkamer/toiletruimte is direct aan het trappenhuis gelegen. Het trappenhuis maakt een imposante indruk met zijn originele vloeren en originele trap.

De bovenverdieping bestaat uit 2 ruime kamers die beide voorzien zijn van een karakteristieke balkenstructuur. In beide kamers is airconditioning aanwezig. De kamer aan de voorzijde van het pand heeft een prachtig uitzicht over de Caribische zee. De bovenverdieping is uitermate geschikt om als woonruimte te gebruiken.

Achter het pand is een ruime patiotuin. Deze is toegankelijk via de keuken en het trappenhuis. In de tuin is een berging en afvoer voor een toilet aanwezig. De huidige patiotuin is uit te breiden tot 45m2. In het gehele gebouw liggen originele tegelvloeren, hangen karakteristieke hardhouten shutters en is nog voorzien van de originele trap en keuken.

De totale bebouwde oppervlakte bedraagt 275m2. Het pand is bij uitstek geschikt om beneden commercieel te gebruiken en boven te wonen. Daarnaast is de bovenverdieping ook geschikt als extra ruimte, opslag etc.

Op 400m afstand en nog geen 5 minuten lopen is pietermaaiparking met ruime (overdekte) parkeergelegenheid.

Ligging
Pietermaai is een historische Caribische stadswijk, waar karakteristieke monumenten in oude glorie hersteld zijn, waar artiesten, studenten en vooruitstrevende ondernemers het straatbeeld bepalen en waar gegeten, gedronken, gedanst en genoten wordt. Pietermaai straalt een relaxte sfeer uit maar is ook dynamisch. Hier komen mensen samen, het is de ontmoetingsplek voor de locals en avonturiers, de levensgenieters en excentriekelingen. De bankdirecteur zit naast de autowasser aan de bar, terwijl Cubaanse sigarenrook opstijgt op de klanken van jazz, soul en salsa. Hier leeft Curaçao ten volste, in een sfeer van romantiek, historie en het verlangen naar nieuwe ontdekkingen.

Pietermaai is rijk aan historie, en schrijft in recente jaren opnieuw geschiedenis. Dankzij renovaties werd de buurt sinds het begin van dit millennium aan het verval onttrokken. Van een afgetakelde ‘no-go area’ werd de wijk getransformeerd tot een aantrekkelijke en sprankelende hotspot. Studenten, kunstenaars en ondernemers hebben voor een ware renaissance gezorgd en de sfeer gebracht die de buurt nu zo populair maakt om te wonen, werken en genieten. Pietermaai is in de late 17e eeuw ontstaan als voorstadje van Punda, de eerste nederzetting die toen al volgebouwd begon te raken. De wijk is vernoemd naar scheepskapitein Pieter de Meij, die zich in 1674 op Curaçao vestigde en in de omgeving drie woningen liet bouwen. Mede dankzij de authentieke monumentale kenmerken van Pietermaai heeft Willemstad een vermelding op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Wandelend door de karakteristieke steegjes in de wijk wordt het gevoel beleefd hoe een Curaçaoënaar in het verleden leefde.

Door de enorme karakteristieke uitstraling en diversiteit leent Pietermaai zich bij uitstek voor verschillende commerciële doeleinden. Het is omgeven door monumentale gebouwen, restaurants, cafe’s, winkels, boetiek-hotels en kantoren en ligt op 5 minuten loopafstand van Punda en het Waaigat.

Financiële gegevens
Het pand wordt te koop aangeboden voor Nafl 649.000,– of is eventueel Lange termijn te huur voor Nafl 4950,– per maand.

Doordat het pand een monumentale status heeft zijn er mogelijkheden om gebruik te kunnen maken van restauratiesubsidie en/of lening bij de Stichting Monumentenfonds Curaçao

Kortom, een geweldige opportunity voor ondernemers en investeerders.

 

(English)

 

Characteristic House in Pietermaai for Sale

 

 

Characteristic house in Pietermaai for sale or possibly for rent. This 19th century house with a lot of eye for historical details is located in the popular Pietermaai, center of Willemstad.

This property is very suitable as a home, but also as a business building, catering establishment or shop.

This beautiful house with dark green outside walls stands out because of the typical Curaçao construction. The front of the house has a small terrace. All characteristic features such as the shooter panels, doors and the floor are present. Upon entering, there is a spacious light room. In the middle of the ground floor there is another large room that can be closed with doors on both sides. Next to this room is the hallway to a dining room and a separate kitchen. The kitchen is basic, but there is room enough. This property has a nice large patio, which offers plenty of possibilities. Behind the house is a large storage room and an outside toilet.

The first floor has 2 spacious (bed) rooms with air conditioning. The bedroom at the front of the house even has a beautiful view of the blue Caribbean Sea. Of course there is also a bathroom with all amenities.

The electricity has been completely renewed, both 220v and 110v are present. Recently the roof has been completely maintained. The woodwork and walls have also recently been renewed or maintained.

Pietermaai is home to many monumental buildings, restaurants, bars and shops. There are boutique hotels and popular beach clubs in the immediate vicinity. The popular Rock Beach is opposite this property. Law firms are also located in Pietermaai and all this within walking distance of Willemstad. There is also a large parking garage within walking distance. The ideal location to live, work and relax in this romantic Caribbean environment.

Available immediately.

The ideal location to live, work and relax.

This beautiful monumental building is looking for a creative entrepreneur
If you have entrepreneurial talent, dare and social skills, then this is your chance! Creative Entrepreneur Wanted

The possibilities of this monumental building at this prime location are infinite; an intimate restaurant, cozy café, luxury bakery, boutique with shop window, office with meeting rooms etc.

The property is located in the heart of Pietermaai, the bustling center of Willemstad on the wonderful island of Curacao.

Details about the property
At the front of the building there is a terrace which provides access to the entrance. The spacious entrance is divided into 3 open spaces. The entrance gives direct access to the largest space of the building. This space is equipped with air conditioning.
From the large room there is access to a separate and lockable room which also has air conditioning. This room also has direct access to the stairwell.
The original kitchen is accessible via a corridor from the large room and via the staircase. The bathroom / toilet room is located directly on the stairwell. The staircase makes an impressive impression with its original floors and original staircase.

The upper floor consists of 2 spacious rooms, both with a characteristic beam structure. Air conditioning is available in both rooms. The room at the front of the property has a beautiful view over the Caribbean Sea. The upper floor is ideal for use as a living space.

Behind the building is a spacious patio garden. This is accessible through the kitchen and the stairwell. In the garden there is a storage and disposal for a toilet. The current patio garden can be expanded to 45m2. The entire building has original tiled floors, typical hardwood shutters and is still equipped with the original staircase and kitchen.

The total built area is 275m2. The property is ideally suited for commercial use below and above. In addition, the upper floor is also suitable as extra space, storage etc.

At 400m distance and less than 5 minutes walk is pieterma parking with ample (covered) parking.

Location
Pietermaai is a historic Caribbean city district, where characteristic monuments have been restored to their former glory, where artists, students and progressive entrepreneurs determine the street scene and where eaten, drunk, danced and enjoyed. Pietermaai exudes a relaxed atmosphere but is also dynamic. People come together here, it is the meeting place for the locals and adventurers, the bon vivants and eccentrics. The bank manager is sitting next to the car wash at the bar, while Cuban cigar smoke rises to the sounds of jazz, soul and salsa. Here, Curaçao lives to the fullest, in an atmosphere of romance, history and the desire for new discoveries.

Pietermaai is rich in history, and writes history again in recent years. Thanks to renovations, the neighborhood has been removed from the mill since the beginning of this millennium. Of  a  tapped ‘no-go area’, the district was transformed into an attractive and sparkling hotspot. Students, artists and entrepreneurs have created a true renaissance and brought the atmosphere that makes the neighborhood so popular to live, work and enjoy. Pietermaai originated in the late 17th century as a suburb of Punda, the first settlement that already started to become cramped. The district is named after ship captain Pieter de Meij, who settled in Curaçao in 1674 and had three houses built in the area. Partly thanks to the authentic monumental features of Pietermaai, Willemstad has an entry on the UNESCO World Heritage List. Walking through the characteristic alleyways in the neighborhood, the feeling is experienced how a Curaçaoan lived in the past. Pietermaai lends itself perfectly for various commercial purposes because of its enormous characteristic appearance and diversity. It is surrounded by monumental buildings, restaurants, cafes, shops, boutique hotels and offices and is within 5 minutes walking distance from Punda and the Waaigat.Financial informationThe property is offered for sale for Nafl 649.000, – or is possibly Long term rent for Nafl 4950, – per month. Because the building has a monumental status, there are possibilities to make use of a restoration subsidy and / or loan with the Stichting Monumentenfonds CuraçaoKortom, a great opportunity for entrepreneurs and investors.

 

 

 

 

 

 

.

Kenmerken

Verhuurder

Object kaart

lat: 12.102728612739377, long:-68.9281260394257

Meer informatie: sales@athomecuracao.nl of bel CUR +5999 788 4663 of +5999 512 42 74 ( NL +3176 5716667 )  At Home Curacao Intermediair b.v. is een onafhankelijke woningsite van te koop en te huur staande objecten als villa’s, woningen, huizen, appartementen, bouwgrond en kavels, bedrijfspanden en vakantiehuizen. Makelaars, particulieren en bedrijven kunnen gratis objecten toevoegen aan de website. Aan het toevoegen zijn voorwaarden verbonden. Een overzicht van alle voorwaarden vindt u op onze website. Objecten mogen slechts eenmaal worden aangemeld waarbij als criterium geldt dat wie als eerste toevoegt voorrang heeft. Makelaars met een schriftelijke overeenkomst gaan altijd voor waarbij een exclusieve overeenkomst prevaleert. De website biedt een uitstekende mogelijkheid tot zoeken op o.a. regio, prijs, aantal slaapkamers, badkamers, al dan niet zwembad, grootte perceel, etc. Op een internationaal eiland als Curaçao worden objecten in diverse valuta te koop aangeboden. Om u van dienst te zijn, rekenen wij onze vraagprijzen dagelijks om naar diverse valuta. Wanneer de valuta waarin de vraagprijs van het object wordt weergegeven, afwijkt van de valuta waarin deze te koop wordt aangeboden, kan dit bedrag per dag veranderen. Dit specifieke object wordt te koop aangeboden in Nafl. (Antilliaanse guldens en de omrekenkoers naar U$ is x 0,55907 en € is x 0,51060), U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan deze omgerekende prijzen. Wij wensen u veel succes bij het vinden van een object van uw keuze.

Meest recent:

Contact:


At Home Curaçao | Real Estate
Caracasbaaiweg 202

Willemstad

Curaçao

Kantoor Curaçao: Tel./WA +5999 724 4660

Kantoor NL: +31 76 230 13 04

Buiten kantooruren Mob./WA +599 9 512 4274

sales@athomecuracao.com

Onze agenten

Jasmine Boularas +5999 515 7668

Jacqueline Dekker +5999 698 8678

Zyta de Koeijer +599 9 788 4663

Rik Noordhof +599 9 521 9845‬

Merel Franssen +5999 512 42 76

Mark Sven de Vries +5999 512 42 74

Fred Wight +5999 682 54 30

Lars van Driel ‭+31 (6)2550 4206‬
Begin met chatten!
1
Hulp nodig?
Hi, kan ik u helpen?