At Home Curacao Real Estate

Het grootste aanbod koop- en huurwoningen +5999 788 4663

Investors Permit

Inleiding

Op 1 oktober 2014 is een aantrekkelijke regeling voor buitenlandse kapitaalkrachtige investeerders die voor een bepaalde periode op Curaçao willen verblijven in werking getreden, de zogenoemde Investors Permit 2014. Deze regeling biedt onder bepaalde voorwaarden aan investeerders de mogelijkheid om een vergunning tot tijdelijk verblijf in Curaçao te ontvangen. De oude regeling uit augustus 2009 is hiermee komen te vervallen. Hierna worden de belangrijkste kenmerken van de Investors Permit 2014 behandeld evenals de wijzigingen ten opzichte van de oude regeling.

Voorwaarden

Om op basis van de Investors Permit 2014 een (tijdelijke) verblijfsvergunning te ontvangen, dient aan diverse voorwaarden te worden voldaan. Zo moet de investeerder duurzaam en zelfstandig over voldoende middelen van bestaan beschikken om de verplichtingen voortvloeiend uit de investering na te kunnen komen. De investeerder dient met officiële documenten aan te tonen dat hij/zij een zakelijke investering heeft gedaan of voornemens is dit te doen. Aan de verblijfsvergunning is tevens de verplichting verbonden om voldoende verzekerd te zijn tegen ziektekosten, met inbegrip van de kosten aan opname en verpleging in een sanatorium of een psychiatrische inrichting. Ook dient in bepaalde gevallen een waarborgsom te zijn gestort.

Op bepaalde momenten vindt een tussentijdse toetsing plaats of nog steeds aan de voorwaarden van de vergunning wordt voldaan. In bepaalde situaties kan de vergunning tot (tijdelijk) verblijf worden geweigerd of ingetrokken. De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning is afhankelijk van de hoogte van het geïnvesteerde bedrag, waarbij de volgende drie categorieën zijn te onderscheiden.

Categorie 1

Bij een zakelijke investering vanaf NAF 500.000 wordt de verblijfsvergunning voor een periode van drie jaren afgegeven. De verblijfsvergunning tot tijdelijk verblijf wordt bij ongewijzigde omstandigheden telkens voor eenzelfde periode verlengd. Bij het niet tijdig voldoen aan de verlengingsvereisten komt de vergunning te vervallen.

Categorie 2

Bij een zakelijke investering vanaf NAF 750.000 wordt de verblijfsvergunning voor een periode van vijf jaren afgegeven. De verblijfsvergunning tot tijdelijk verblijf wordt bij ongewijzigde omstandigheden telkens voor eenzelfde periode verlengd. Bij het niet tijdig voldoen aan de verlengingsvereisten komt de vergunning te vervallen.

Categorie 3

Bij een zakelijke investering vanaf NAF 1.500.000 wordt de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd afgegeven.

Voor het in behandeling nemen van de aanvragen om een vergunning tot tijdelijk verblijf, zijn leges en retributies verschuldigd. Op volledig ingediende aanvragen dient binnen twee weken te worden beslist.

Gezinshereniging en gezinsvorming

De gezinsleden kunnen onder voorwaarden ook in aanmerking komen voor een vergunning tot tijdelijk verblijf als aan de hoofdaanvrager een vergunning tot (tijdelijk) verblijf als ’investeerder’ is verleend. Wanneer de vergunning van de hoofdaanvrager vervalt, vervalt eveneens de vergunning tot verblijf van de afhankelijke gezinsleden. Bij ontbinding van het huwelijk dient de partner een wijziging van de vergunning in te dienen.

Investors Permit 2014

Curaçao, oktober 2014

Download ENG Investors Permint 2014 PDF

Klik hier voor de NL uitleg Investors Permit 2014 PDF

1 Investors Permit 2014

Wijzigingen in vergelijking met de oude regeling

Bij het vaststellen van de nieuwe Investors Permit 2014 is de oude regeling uit 2009 grotendeels op de schop gegaan. De voornaamste wijzigingen zijn:

 • In de oude regeling werd als voorwaarde een zakelijke investering dan wel een onroerend goed aankoop van NAF 650.000 gesteld. Voor deze investering zou de investeerder een vergunning tot tijdelijk verblijf van een jaar zijn verleend, welke steeds automatisch werd verlengd mits aan de overige vereisten werd voldaan. Dit criterium is in de Investors Permit 2014 vervangen door de drie categorieën als hiervoor omschreven.
 • In de nieuwe regeling is de voorwaarde vervallen dat de investeerder maximaal 120 dagen per jaar in Curaçao kan verblijven.
 • Bovendien is de voorwaarde dat de investeerder per jaar NAF 50.000 moet bijdragen aan het Criminaliteitsbestrijdingsfonds komen te vervallen.
 • De redenen op basis waarvan de verleende vergunning kan worden ingetrokken, zijn echter uitgebreid.SamenvattendDe nieuwe regeling Investors Permit 2014 is aanzienlijk gewijzigd ten opzichte van de oude regeling uit 2009. De voornaamste wijziging ziet op de hoogte van de vereiste investering om een vergunning tot tijdelijk verblijf te ontvangen en de geldigheidsduur van de betreffende vergunning. In de nieuwe regeling zijn drie categorieën opgenomen welke recht geven op een vergunning tot tijdelijk verblijf van drie of vijf jaar of voor onbepaalde tijd, waar in de oude regeling slechts sprake was van één categorie. Daarnaast zijn met de nieuwe regeling bepaalde voorwaarden vervallen.Kortom, met de nieuwe regeling Investors Permit 2014 zijn veel aanvullende voorwaarden weggenomen om met succes een aanvraag voor een vergunning tot tijdelijk of permanent verblijf te kunnen doen. Daarmee is het een aantrekkelijke faciliteit geworden voor investeerders die zich willen vestigen in Curaçao.Contact

  Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze factsheet, neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar meijburgcaribbean@kpmg.com of één van de volgende belastingadviseurs.

Meijburg & Co Caribbean
Emancipatie Boulevard 18 Willemstad, Curaçao
T: +5999 732 5400
Harry Canters E: canters.harry@kpmg.com
Wendell Meriaan E: meriaan.wendell@kpmg.com
Fong-Mang Cheong E: cheong.fong-mang@kpmg.com
Victor Libiee
E: libiee.victor@kpmg.com
Dutch Caribbean and Suriname desk
Fascinatio Boulevard 250 Rotterdam, Nederland
T: +31 10 453 6819
Jaap Roks E: roks.jaap@kpmg.com
Paul te Boekhorst E: teboekhorst.paul@kpmg.nl
 

Download ENG Investors Permint 2014 PDF

Klik hier voor de NL uitleg Investors Permit 2014 PDF

Meest recent:
 • Volledig Gemeubileerde Villa op Jan Thiel te Huur
  te : ANG 2.640

  Objectnr: 93922

 • Gezellige Familiewoning te Koop Seru Mahuma Curacao
  te Koop: ANG 325.000

  Objectnr: 93907

 • Turnkey Nieuwbouw Appartementen Scherpenheuvel te Koop
  te : ANG 275.000

  Objectnr: 93898

 • Turnkey Nieuwbouw Woningen Scherpenheuvel te Koop
  te Koop: ANG 380.000

  Objectnr: 93755

Contact


At Home Curaçao Intermediair b.v.
Caracasbaaiweg 202 (1st Floor)

Willemstad

Curaçao

Kantoor Curaçao: +599 9 788 4663

Kantoor NL: ‭‭+31 ‭76 230 13 04

Buiten kantooruren Cell/WA +599 9 512 42 74

sales@athomecuracao.com

Chantal Boshuizen +5999 698 27 30

Jasmine Boularas +5999 515 7668

Jacqueline Dekker +5999 698 8678

Judith van Donselaar +599 9 518 5690

Merel Franssen +5999 512 42 76

Diana van den Heuvel +599 9 517 2664

Timothy Huyzen +599 9 52 50 788

Ahmed Kassem +599 9 529 3515‬

Mark Sven de Vries +5999 512 42 74

Fred Wight +5999 682 54 30


At Home Curacao
de grootste huizensite van Curacao voor makelaar en particulier !

Zend naar vriend

Email Agent

Ja, Stuur mij de brochure

Ja, Stuur mij de brochure

Met uw email adres wordt u op de hoogte gehouden bij wijzigingen of nieuws aangaande de Curacaose onroerend goed markt.

Contact Us