At Home Curacao Real Estate

Het grootste aanbod koop- en huurwoningen +5999 788 4663

huurwoningen voor Defensiemedewerkers

Huurwoningen voor Defensiemedewerkers

 “Op 29 oktober j.l. heeft de Centrale Raad van Beroep (de hoogste rechter voor ambtenarenzaken) in Nederland uitspraak gedaan in een rechtszaak die handelde over de beleidsregeling woningvoorziening in Duitsland. Deze uitspraak heeft mogelijk ook gevolgen voor defensiepersoneel dat buiten Duitsland en Nederland een woning huurt. Specifiek handelde de zaak over het huurplafond en de eventuele bijdrage van Defensie tot het huurplafond indien de woning passend is verklaard. De Centrale Raad heeft uitgesproken dat het niet aan de commandant is om deze tegemoetkoming in te perken. In het verplaatsingsbesluit Defensie staat echter dat de woning passend moet zijn (zoals huur, aard ruimte, indeling en ligging). De gevolgen van deze uitspraak worden momenteel door Defensie onderzocht. Het is niet op voorhand gezegd dat de hierboven genoemde uitspraak één op één van toepassing is op de situatie in het Caribisch gebied. “

Defensie heeft afgelopen vrijdag besloten om tot nader bericht geen woningen meer passend te verklaren die boven het huurplafond van de defensiemedewerkers liggen. Dit betekent in de praktijk dat de defensiemedewerkers die een huurwoning zoeken hun wensen moeten bijstellen en woningen moeten zoeken binnen het budget wat Defensie aan hen hiervoor vergoedt. Degenen die toch een duurdere woning willen zullen moeten wachten totdat Defensie duidelijkheid biedt over de procedure met betrekking tot het passend verklaren van een huurwoning voor defensiemedewerkers. 

Voor alle duidelijkheid: defensiemedewerkers hebben hierbij geen keuze om te beslissen om zelf bij te betalen, defensie zal simpelweg de woning niet passend verklaren waardoor de de volledige huur voor hun rekening van de defensiemedewerker zelf komt. 

Het is nog niet duidelijk wat Defensie zal beslissen over dit onderwerp, de optie om woningen te reserveren is riskant voor huurders en verhuurders waarbij de kans aanwezig is dat de gereserveerde woning uiteindelijk niet wordt gehuurd door de defensiemedewerker als de regeling voor hen onverhoopt veranderd.

Wordt vervolgt…. 

Meest recent:

Contact


At Home Curaçao Intermediair b.v. Caracasbaaiweg 202
Willemstad
Curaçao
Kantoor Curaçao: +599 9 788 4663
Kantoor NL: +31 76 230 13 04
Buiten kantooruren Cell/WA +599 9 512 42 74
sales@athomecuracao.com
Onze agenten
Jasmine Boularas +5999 515 7668
Jacqueline Dekker +5999 698 8678
Judith van Donselaar +599 9 518 5690
Merel Franssen +5999 512 42 76
Renée van der Horn +599 9 529 5156
Timothy Huyzen +599 9 52 50 788
Ahmed Kassem +599 9 529 3515
Mark Sven de Vries +5999 512 42 74
Fred Wight +5999 682 54 30
Wes Verschuuur +599 9 695 6912

At Home Curacao | All Real Estate

Zend naar vriend

Email Agent