At Home Curacao Real Estate

Het grootste aanbod koop- en huurwoningen +5999 788 4663

Fictief rendement in de inkomstenbelasting

Inleiding
Indien u aandelen in een buitenlandse beleggingsmaatschappij of een vrijgestelde vennootschap houdt, bent u inkomstenbelasting  verschuldigd over een door u aan te geven fictief rendement. Deze informatie is van toepassing voor Curaçao en de BES Eilanden.
In deze nieuwsflits worden onder anderen behandeld:
• Algemene informatie
• Buitenlandse beleggingsmaatschappij
• Wanneer géén fictief rendement
• Tijdsevenredige toerekening

 

 
Algemene informatie
Wanneer fictief rendement?
Als fictief rendement wordt een inkomen in aanmerking genomen dat gelijk is aan 4% van de waarde welke bij het begin van het kalenderjaar in het economische verkeer aan de aandelen, lidmaatschapsrechten en belangen die in een Vrijgestelde Vennootschap en/of in het buitenland gevestigde lichamen (populair gezegd buitenlandse beleggingsmaatschappijen), kan worden toegekend. In andere woorden: indien u aandelen in een buitenlandse beleggingsmaatschappij of een vrijgestelde vennootschap houdt, moet u 4% van de waarde aan het begin van het jaar aangeven in uw aangifte inkomstenbelasting en bent u daarover inkomstenbelasting verschuldigd naar het normale tarief.
Als het gaat om een fictief rendement in een beleggingsmaatschappij waarin u een zogeheten van 19,5% van toepassing en op de BES eilanden zijn inkomsten uit aanmerkelijk belang belast naar een tarief van 5%.
Let op!
Voor de toepassing van deze regeling worden Aruba, Curaçao St. Maarten en de BES eilanden ten opzichte van elkaar ook als buitenland aangemerkt.
Voorbeeld:
Een ingezetene van Curaçao houdt aandelen in een op St. Maarten gevestigde beleggingsmaatschappij. Voor deze ingezetene van Curaçao worden de aandelen in deze beleggingsmaatschappij aangemerkt als een belang in een buitenlandse beleggingsmaatschappij.

 

 

Buitenlandse beleggingsmaatschappij

Voor de beoordeling of er sprake is van een
dergelijke buitenlandse beleggingsmaatschappij wordt gekeken of de bezittingen (de activa-zijde van de balans) grotendeels bestaan uit kredietverstrekkingen en beleggingen of daarmee overeenkomende werkzaamheden. De activiteiten van de buitenlandse beleggingsmaatschappij worden getoetst op basis van de geconsolideerde balans. Indien de
buitenlandse beleggingsmaatschappij in een ander lichaam deelneemt wordt ervan uitgegaan dat het andere lichaam ook een beleggingsmaatschappij is. Dit vermoeden kan door middel van het overleggen van een geconsolideerde balans worden weerlegd.

 

 

Wanneer géén fictief rendement

Géén fictief rendement hoeft er te worden  aangegeven, indien aandelen in kredietinstellingen, hypotheekbanken en verzekeringsmaatschappijen worden gehouden, die
officieel op aan te wijzen effectenbeurzen zijn genoteerd. Ook hoeft er géén fictief rendement te worden aangegeven bij een belang in vennootschappen waarvan de feitelijke werkzaamheden aanmerkelijk verschillen van beleggen of daarmee overeenkomende werkzaamheden.

 

 
Tijdsevenredige toerekening

Indien niet gedurende het gehele kalenderjaar het aandeelhouderschap, lidmaatschap of belang bestaat wordt het percentage van 4% tijdsevenredig verlaagd.
Het in een eerder jaar in aanmerking genomen fictieve inkomen wordt niet in mindering gebracht op het bedrag van in latere jaren feitelijk ter beschikking gestelde opbrengsten. Het lichaam kan echter wel voorkomen dat dubbele heffing optreedt door jaarlijks een uitkering aan de belastingplichtige te doen welke tenminste gelijk is aan het fictieve 4% inkomen.

Werkelijke inkomsten niet van belang
Indien het fictief rendement op u van toepassing is, dan is het niet meer van belang of u wel of niet dividend geniet uit die aandelen. Ook indien u meer aan dividend ontvangt dan 4% wordt het meerdere niet belast. U kunt volstaan met de 4% aan te geven.
Informatieplicht aangifte inkomstenbelasting
Voor de goede orde merken wij hierbij op dat u verplicht bent in uw aangifte inkomstenbelasting aan te geven of u een belang in een buitenlands lichaam heeft. Het opzettelijk onjuist of onvolledig indienen van een aangifte kan leiden tot gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden. Het is daarom voor u van belang om te beoordelen of u voor het fictief rendement in aanmerking komt, en of er in uw situatie mogelijkheden bestaan de daaruit voortvloeiende fiscale gevolgen te beperken.

Meest recent:
 • Volledig Gemeubileerde Villa op Jan Thiel te Huur
  te : ANG 2.640

  Objectnr: 93922

 • Gezellige Familiewoning te Koop Seru Mahuma Curacao
  te Koop: ANG 325.000

  Objectnr: 93907

 • Turnkey Nieuwbouw Appartementen Scherpenheuvel te Koop
  te : ANG 275.000

  Objectnr: 93898

 • Turnkey Nieuwbouw Woningen Scherpenheuvel te Koop
  te Koop: ANG 380.000

  Objectnr: 93755

Contact


At Home Curaçao Intermediair b.v.
Caracasbaaiweg 202 (1st Floor)

Willemstad

Curaçao

Kantoor Curaçao: +599 9 788 4663

Kantoor NL: ‭‭+31 ‭76 230 13 04

Buiten kantooruren Cell/WA +599 9 512 42 74

sales@athomecuracao.com

Chantal Boshuizen +5999 698 27 30

Jasmine Boularas +5999 515 7668

Jacqueline Dekker +5999 698 8678

Judith van Donselaar +599 9 518 5690

Merel Franssen +5999 512 42 76

Diana van den Heuvel +599 9 517 2664

Timothy Huyzen +599 9 52 50 788

Ahmed Kassem +599 9 529 3515‬

Mark Sven de Vries +5999 512 42 74

Fred Wight +5999 682 54 30


At Home Curacao
de grootste huizensite van Curacao voor makelaar en particulier !

Zend naar vriend

Email Agent

Ja, Stuur mij de brochure

Ja, Stuur mij de brochure

Met uw email adres wordt u op de hoogte gehouden bij wijzigingen of nieuws aangaande de Curacaose onroerend goed markt.

Contact Us