At Home Curacao Real Estate

Het grootste aanbod koop- en huurwoningen +5999 788 4663

Fantastische Tropenvilla met Bedrijfsruimte in Emmastad te Koop

Beschrijving

Fantastische Tropenvilla met Bedrijfsruimte in Emmastad te Koop

 

Fantastische Tropenvilla met Bedrijfsruimte in Emmastad te Koop. Deze prachtige tropenvilla ligt op een van de meest geliefde plekken van Curacao. Op een ruime kavel van 1000 m2 staat deze mooie tropenvilla met zwembad en tuinhuis, in de gewilde wijk Emmastad. Een prachtige aangelegde tuin met mooie tropische flora en fauna maken de entree een lust voor het oog. De porch, grenzend aan het zwembad is ingericht als buiten living, waardoor u de keuze heeft om zowel buiten als binnen in de ruime woonkamers te vertoeven.
Bij binnenkomst valt direct de heerlijke woonkeuken op. Een groot kookeiland geeft gegarandeerd veel plezierige kookmomenten en samenzijn met familie en vrienden.
 
De villa heeft 4 ruime slaapkamers. Allen voorzien van Inverter airco’s. De twee badkamers en apart toilet maken het geheel af.
Deze villa is onlangs gerenoveerd en bijzonder smaakvol ingericht. Daarbij zijn de authentieke stylen van de villa behouden.
Het linker gedeelte (geheel gescheiden van de villa) met eigen opgang, kan worden gebruikt als bedrijfsruimte en heeft 4 ruime units. Het geheel heeft een mooie ontvangsthal, welke ook weer smaakvol is ingericht.
 
Vanuit de hal zijn de 4 units te bereiken. Uiteraard is daar ook een toilet aanwezig. Tevens is er een ruime tuin waar bezoekers ook even kunnen wachten, indien gewenst.
 
Vanzelfsprekend is er veel parkeerruimte voor meerdere auto’s.
Op termijn zou dit de perfecte locatie zijn voor een Bed & Breakfast of andere commerciële doeleinden. Maar natuurlijk kunt u het geheel ook betrekken bij het woongedeelte voor nog meer woongenot.
 
Object is nu verhuurd tot aug 2019, maar huurcontract kan worden overgenomen.

Ligging

De wijk Emmastad grenst in het Noorden aan de wijken Rio Canario, Amerikanenkamp en Gaito. In het Zuiden grenst de wijk aan de Isla olieraffinaderij. Laat u zich hierdoor niet direct afschrikken. Emmastad is één van de groenste wijken van het eiland en voorzien van een bosrijke omgeving. Dit komt doordat de wind gunstig ligt, ten opzichte van de “Isla”, die aan de Schottegatweg ligt, de ringweg die naar Willemstad gaat. Het centrum van Willemstad ligt op ongeveer 10 minuten rij-afstand.

Voorzieningen

De voorzieningen maken de wijk Emmastad zeer aantrekkelijk om te wonen. Het is zo ongeveer de sportiefste wijk van het eiland. Dit komt met name door de vele recreatiemogelijkheden die er te vinden zijn. Er is een golfbaan en een van de grootste squash-centrums van het eiland ligt in Emmastad. Daarnaast zijn er nog andere sportvelden om onder andere te tennissen of te voetballen. Deze faciliteiten zijn ooit opgezet om het personeel van Shell, naast de werktijden, voldoende ontspanning te bieden. Tot op heden zijn de sportvelden nog steeds goed onderhouden.

De dichtstbijzijnde supermarkt is de “Mangusa Supermarket”. Hier kunt u terecht voor de dagelijkse boodschappen. Ook is er binnen een steenworp afstand onder andere een postkantoor, minimarkten, medische centra, apotheken en een benzinepomp te vinden.

Scholen

In Emmastad bevindt zich de “International School of Curaçao”. Het onderwijs wordt gegeven in het Engels. “ISC” voorziet zowel in basisonderwijs als voortgezet onderwijs.

In de directe nabijheid is ook de lokale school “Marnix College” gevestigd. Dit is een Nederlandstalige school. Ook het “Marnix College”, voorziet zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs.

Woonmogelijkheden

Emmastad is een ruim opgezette en overzichtelijke woonwijk. Alle straten staan met elkaar in verbinding. De straten lopen parallel aan elkaar en zijn omringd door één grote rondweg. Het is een rustige wijk. Ook door de omringende aanwezig van faciliteiten zoals sportverenigingen en scholen is dit een geliefde woonwijk. De woningen in Emmastad zijn over het algemeen ruime tropen woningen op grote percelen die gebouwd zijn vanaf de jaren ’50.

Historie

Net als de wijk Julianadorp is ook Emmastad een woongebied dat is opgericht door oliemaatschappij “Shell”, het bedrijf dat zich in 1915 op het eiland vestigde. Julianadorp diende in eerste instantie als Shell-wijk, maar nadat er geen ruimte meer was, begon het bedrijf met de bouw van Emmastad. De wijk was specifiek bedoelt voor directieleden en het hogere personeel van het oliebedrijf. Daarom ook staat de wijk hoofdzakelijk vol met luxere villa’s, riante huizen en tuinen.

 

Huurinkomsten ANG 7.225,- plus ANG 750,– voor billboard per maand.

Vraagprijs ANG 695.000,- k.k.

 

Voor huur klik op deze link;

(English)

Fantastic Tropical Villa with Business Space in Emmastad For Sale

 

Fantastic Tropical Villa with Business Space in Emmastad For Sale. This beautiful tropical villa is located in one of the most popular places of Curacao. On a large plot of 1000 m2 is this beautiful tropical villa with pool and garden house, in the popular district Emmastad. A beautiful landscaped garden with beautiful tropical flora and fauna makes the entrance a feast for the eyes. The porch, adjacent to the pool is furnished as an outdoor living room, giving you the choice to stay outside and inside in the spacious living rooms.

Upon arrival you immediately notice the wonderful kitchen. A large cooking island guarantees a lot of enjoyable cooking moments and being together with family and friends.

The villa has 4 spacious bedrooms. All equipped with Inverter air conditioners. The two bathrooms and separate toilet complete the whole.

This villa has been recently renovated and tastefully decorated. In addition, the authentic styles of the villa are preserved.

The left part (completely separate from the villa) with its own entrance, can be used as business space and has 2 spacious units. The whole has a beautiful reception hall, which is also tastefully decorated.

From the hall you can reach the 2 units. Of course there is also a toilet there. There is also a spacious garden where visitors can also wait, if desired.

Obviously there is a lot of parking space for several cars.

In time, this would be the perfect location for a Bed & Breakfast or other commercial purposes. But of course you can also involve the whole in the living area for even more living pleasure.

Property is now rented until Aug 2019, but lease can be taken over.

Location

The Emmastad district is bordered in the north by the districts of Rio Canario, American Camp and Gaito. In the South the neighborhood is adjacent to the Isla oil refinery. Do not let this put you off immediately. Emmastad is one of the greenest districts of the island and has a wooded area. This is because the wind is favorable, compared to the “Isla”, which lies on the Schottegatweg, the ring road that goes to Willemstad. The center of Willemstad is about 10 minutes driving distance.

Services

The facilities make the Emmastad district very attractive to live. It is just about the sportiest district of the island. This is mainly due to the many recreational opportunities that can be found there. There is a golf course and one of the largest squash centers of the island is in Emmastad. In addition, there are other sports fields for playing tennis or playing football among other things. These facilities were once set up to offer the staff of Shell, in addition to working hours, sufficient relaxation. To date, the sports fields are still well maintained.

The nearest supermarket is the “Mangusa Supermarket”. 

Here you can go for the daily groceries. There is also a post office, mini markets, medical centers, pharmacies and a petrol station within a stone’s throw.

Schools

In Emmastad you will find the “International School of Curaçao”. The education is given in English. “ISC” provides both primary and secondary education.

The local school “Marnix College” is also located in the immediate vicinity. This is a Dutch language school. The “Marnix College” also provides both primary and secondary education.

Housing options

Emmastad is a spacious and well-organized residential area. All streets are connected to each other. The streets run parallel to each other and are surrounded by one large ring road. It is a quiet neighborhood. This is also a popular residential area due to the surrounding of facilities such as sports clubs and schools. The houses in Emmastad are generally spacious tropical houses on large plots that have been built since the 1950s.

History

Just like the Julianadorp district, Emmastad is also a residential area founded by oil company “Shell”, the company that settled on the island in 1915. Julianadorp initially served as Shell district, but after there was no more space, the company started building Emmastad. The district was specifically meant for executives and the senior staff of the oil company. That is why the district is mainly full of luxurious villas, spacious houses and gardens.

Rental turnover ANG 7.225,- and ANG 750,– for billboard per month.

Asking price ANG 695.000,- c.o.b.

 

For rent click link;

Object kaart

lat: 12.140331655577262, long:-68.91819155000002

Meer informatie: sales@athomecuracao.nl of bel CUR +5999 788 4663 of +5999 512 42 74 ( NL +3176 5716667 )  At Home Curacao Intermediair b.v. is een onafhankelijke woningsite van te koop en te huur staande objecten als villa’s, woningen, huizen, appartementen, bouwgrond en kavels, bedrijfspanden en vakantiehuizen. Makelaars, particulieren en bedrijven kunnen gratis objecten toevoegen aan de website. Aan het toevoegen zijn voorwaarden verbonden. Een overzicht van alle voorwaarden vindt u op onze website. Objecten mogen slechts eenmaal worden aangemeld waarbij als criterium geldt dat wie als eerste toevoegt voorrang heeft. Makelaars met een schriftelijke overeenkomst gaan altijd voor waarbij een exclusieve overeenkomst prevaleert. De website biedt een uitstekende mogelijkheid tot zoeken op o.a. regio, prijs, aantal slaapkamers, badkamers, al dan niet zwembad, grootte perceel, etc. Op een internationaal eiland als Curaçao worden objecten in diverse valuta te koop aangeboden. Om u van dienst te zijn, rekenen wij onze vraagprijzen dagelijks om naar diverse valuta. Wanneer de valuta waarin de vraagprijs van het object wordt weergegeven, afwijkt van de valuta waarin deze te koop wordt aangeboden, kan dit bedrag per dag veranderen. Dit specifieke object wordt te koop aangeboden in Nafl. (Antilliaanse guldens en de omrekenkoers naar U$ is x 0,55907 en € is x 0,51060), U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan deze omgerekende prijzen. Wij wensen u veel succes bij het vinden van een object van uw keuze.

Meest recent:

Contact:


At Home Curaçao | Real Estate
Caracasbaaiweg 202

Willemstad

Curaçao

Kantoor Curaçao: Tel./WA +5999 724 4660

Kantoor NL: +31 76 230 13 04

Buiten kantooruren Mob./WA +599 9 512 4274

sales@athomecuracao.com

Onze agenten

Jasmine Boularas +5999 515 7668

Jacqueline Dekker +5999 698 8678

Zyta de Koeijer +599 9 788 4663

Rik Noordhof +599 9 521 9845‬

Merel Franssen +5999 512 42 76

Mark Sven de Vries +5999 512 42 74

Fred Wight +5999 682 54 30

Lars van Driel ‭+31 (6)2550 4206‬
Begin met chatten!
1
Hulp nodig?
Hi, kan ik u helpen?