At Home Curacao Real Estate

Het grootste aanbod koop- en huurwoningen +5999 788 4663

Emigreren en het verhuren van je eigen huis in Nederland

Emigreren en het verhuren van je eigen huis in Nederland

 

Emigreren en het verhuren van je eigen huis in Nederland

Sommige mensen zien er allerlei voordelen in verhuren van je eigen huis na emigratie. Sommige zien de extra inkomsten als een extraatje. Andere denken eraan het eerst eens voor een tijdje te proberen in het buitenland en het huis te verhuren tot ze zeker weten of ze in het buitenland willen blijven wonen of niet. Maar hoe gaat het eigenlijk allemaal in zijn werk en waar moet je allemaal aan denken en wat moet je allemaal regelen voor het verhuren van je eigen huis?

Als je je huis wilt verhuren denk dan eerst eens goed na over de verschillende nadelen die aan verhuren vast zitten. In “Eigen huis verkopen of verhuren i.v.m. emigratie” kan je over de voor- en nadelen lezen van het verhuren van je eigen huis na emigratie maar ook over de voor- en nadelen van het verkopen van je eigen huis voor emigratie.

Belangrijk is te denken over de verschillende problemen die je kan hebben met verhuren van je eigen huis. Denk er maar eens aan hoeveel mensen tot verbazing te horen krijgen dat de politie een hennep kwekerij heeft opgerold in zijn of haar woning. Als verhuurder blijf je verantwoordelijk, ook al woon je al die tijd in het buitenland.

 

Tijdelijk verhuren van je eigen huis tot huis verkocht is

eigen huis verhuren emigratieAls je je huis niet hebt kunnen verkopen voor je vertrekt en je kan je emigratie niet verder uitstellen dan kan je er ook voor kiezen tijdelijk te verhuren van je eigen huis tot je hebt huis hebt verkocht.

Op deze manier kan je gebruikmaken van de leegstandswet. Hiervoor moet je dan wel een vergunning aanvragen bij de gemeente en je moet toestemming hebben van de bank, hypotheekverstrekker, maar die kan wel eens nee zeggen. Ook kan de bank eisen dat je de huur verhoogt en ook kunnen ze eisen dat je sneller je hypotheek aflost.

De banken hebben het liefst dat je zelf in het huis woont omdat je er dan beter mee om zal gaan wat ten goed komt van de waarde van het huis.

Als je van de gemeente een vergunning krijgt tot het tijdelijk verhuren van je eigen huis dan kan dat tot maximaal 2 jaar, daarna vervalt de vergunning automatisch.

Tijdelijke verhuren van je eigen huis tot terugkeer naar Nederland

Hiervoor gelden min of meer dezelfde regels en kan je ook gebruik maken van de leegstandswet.

Het is alleen erg belangrijk dit heel goed in het huurcontract op te nemen en als het mogelijk is een exacte datum te geven wanneer het huurcontract afloopt en de verhuurder het huis verlaten moet hebben.

Belasting

Als je na vertrek je huis verhuurt dan vallen de inkomsten in box 3. En je kan de hypotheek rente niet aftrekken. Dit geldt ook voor als je je huis verkoopt na je vertrek. Als je er over denkt het huis eventueel in de toekomst te verkopen is het heel verstandig hier eens goed bij stil te staan en eens te kijken wat het verschil is in inkomsten of je je huis verkoopt voor vertrek of na vertrek. Na vertrek zal dus duidelijk duurder zijn of beter gezegd netto minder opleveren. Het verlies kan je overwegen of dit redelijk is ten opzichte van de voordelen om het huis aan te houden.

Huurbescherming

Dit is misschien één van de belangrijkste punten waar je aan moet denken bij het verhuren van je eigen huis wanneer je later misschien weer terug wilt keren. Door de huurbescherming kan je namelijk niet zomaar iemand uit het huis zetten en zeker niet omdat jezelf ineens weer terug wilt.

Je zit vast aan het huurcontract en de huurder blijkt dan meer rechten te hebben dan de verhuurder. Klinkt oneerlijk maar je kan natuurlijk niet zomaar iemand op straat zetten.

Je kan dit soort dingen opnemen in het huurcontract maar dan moet je dat wel heel goed omschrijven en afbakenen.

Maar de huurbescherming gaat ook niet zomaar op. De huurbescherming is van toepassing als iemand langer dan een jaar in het huis woont. Het huurcontract wordt dan namelijk automatisch voor onbepaalde tijd en de huurder krijgt dan automatisch huurbescherming.

Als je een huurcontract opstelt voor een jaar en je laat het huurcontract niet automatisch of stilzwijgend verlengen dan kan je het huurcontract nogmaals met 1 jaar verlengen. Dit moet in duidelijk overleg en afspraken tussen de huurder en de verhuurder. Na deze verlenging gaat het huurcontract automatisch over voor onbepaalde tijd en krijgt de huurder automatisch huurbescherming.

Als je dan alsnog de verhuurder uit het huis wilt zetten moet je de huurder hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, en wel 3 maanden van tevoren. De huurder moet akkoord gaan en kan dus weigeren.

Als de huurder niet akkoord gaat kan je naar de rechter stappen om het huurcontract ongedaan te laten maken.

Redenen uitzetting huurder

Volgens de huurwet zijn er verschillende redenen om een verhuurder uit het huis te zetten. Ten eerste zal je dus de huurder 3 maanden van tevoren moeten aanschrijven.

Enkele redenen tot uitzettingen huurder kunnen zijn:

 • Overlast van de huurder, bijvoorbeeld niet betalen van de huur
 • Als de huurder en verhuurder niet overeenkomen over belangrijke zaken
 • Aanpassing huis aan bestemmingsplan
 • Huis dringend nodig voor verhuurder of andere

In alle gevallen zal je dus met hele goeie redenen en bewijzen moeten komen voor de rechter akkoord gaat. Als je bijvoorbeeld met de huurder niet overeen kan komen over de huurprijs dan zal je wel goed moeten tonen waarom je denkt dat de huurverhoging noodzakelijk is. Jaarlijks geeft de overheid een maximale huurverhoging aan. Daar zal de huurder mee akkoord moeten gaan.

En dat je het huis voor jezelf nodig hebt of voor andere is wel het moeilijkst te bewijzen en duidelijk aan te tonen waarom het noodzakelijk is. De huurder heeft tenslotte huurbescherming. In de praktijk is dit bijna niet mogelijk.

Het huurcontract

Als je je huis wilt verhuren zal je een huurcontract op moeten laten maken. Makelaars, notarissen en advocaten kunnen je hierbij helpen en zo nodig adviseren. Echter praten zij niet over hun eigen huis en hebben zij er dus minder belang bij, houd hier dus wel duidelijk rekening mee.

Punten die in het huurcontract MOETEN staan:

 • Complete namen verhuurder en huurder
 • Adres van de woning
 • Datum ingang van het huur contract
 • Of het contract voor bepaalde of onbepaalde tijd is.
 • De huurprijs en datum huurverhoging
 • Kosten gas, water en licht voor huurder of verhuurder
 • Verplichtingen verhuurder, bijvoorbeeld onderhoud.
 • Verplichtingen huurder
 • Omschrijving van de woning met alles erop en eraan

Tips voor het huurcontract:

 • Huur contract tijdelijk en dus niet voor onbepaalde tijd en met duidelijke datum van afloop van het contract en de redenen.
 • Nooit stilzwijgend verlengen van het huurcontract
 • diplomatenclausule opnemen

Onderhoud

Als verhuurder ben je verplicht het huis te onderhouden. Klein zaken zijn voor kosten van de huurder maar het groot onderhoud.

De huurwet schrijft hier het volgende over:

 • Kleine reparatie rekening huurder
 • Grote reparaties en groot onderhoud voor rekening verhuurder
 • Het moet voor de huurder mogelijk zijn de kleine reparaties zelf uit te voeren, denk aan bereikbaarheid van te repareren onderdelen, buizen, kranen en dergelijke.
 • Huurder moet de verhuurder toestemming geven om grote reparaties en onderhoud te doen

Huurprijs

De hoogte van de huurprijs wordt in het algemeen bepaald door verschillende factoren. Het vaststellen van de huurprijs gaat door middel van een puntensysteem. Zo zijn bijvoorbeeld goeie isolatie, aantallen (bad)kamers, grote woonoppervlak, bereikbaarheid, garage, tuin, balkon, vrij staande woning, bekleding badkamers/keuken, enz, enz. Aan de hand van deze en nog veel meer punten kan je bepalen hoeveel punten de woning krijgt en daarmee kan men de huurprijs bepalen.

Echter is dit een richtprijs en wordt de prijs bepaald en afgesproken met de huurder. De verhuurder kan de huurprijs aanvechten als hij denkt daartoe recht te hebben. Maar dit geldt alleen bij een huurprijs die onder de liberaliseringsgrens valt. Voor 2011 is dat 681Euro per maand.

Als de huur hoger is, is er sprake van een geliberaliseerd huurcontract en is de huurprijs afhankelijk van de overeenkomst tussen de huurder en verhuurder. Beide partijen moeten dan dus wel akkoord gaan met de huurprijs.

Uitbesteding zaken

Je kan veel zaken uitbesteden. Verschillende bedrijven als rotsvast, direct wonen, 123wonen en meerdere kunnen verschillende zaken voor je overnemen. Zij kunnen je tussenpersoon zijn en kunnen je helpen met het vaststellen van de huurprijs, een huurder vinden en sommige helpen zelfs met het groot onderhoud en belangrijke reparaties.

Ze hebben allemaal verschillende prijzen en bieden verschillende diensten. Belangrijk is vooraf goed na te kijken wat de voor- en nadelen zijn en om ervaringen en informatie van anderen in te winnen voor je in zee gaat met een bedrijf.

Echter kan je heel veel zaken laten regelen door een zelf gekozen tussenpersoon, bijvoorbeeld familie. Vrienden en kennissen kunnen problemen opleveren en zeker als het voor lange duur is.

Een onderneming ziet jouw huis niet als zijn eigen huis wat zo zijn nadelen heeft voor de verhuurder. Zorg dus dat je duidelijk afspraken maakt en dat alles zwart op wit komt te staan en vergeet de kleine lettertjes niet te lezen.

Bron: www.emigreren.nu/Emigreren en het verhuren van je eigen huis in Nederland/ geraadpleegd 10 september 2015

Meest recent:

Contact:


At Home Curaçao | Real Estate
Caracasbaaiweg 202

Willemstad

Curaçao

Kantoor Curaçao: Tel./WA +5999 724 4660

Kantoor NL: +31 76 230 13 04

Buiten kantooruren Mob./WA +599 9 512 4274

sales@athomecuracao.com

Onze agenten

Jasmine Boularas +5999 515 7668

Jacqueline Dekker +5999 698 8678

Zyta de Koeijer +599 9 788 4663

Rik Noordhof +599 9 521 9845‬

Merel Franssen +5999 512 42 76

Mark Sven de Vries +5999 512 42 74

Fred Wight +5999 682 54 30

Lars van Driel ‭+31 (6)2550 4206‬
Begin met chatten!
1
Hulp nodig?
Hi, kan ik u helpen?