At Home Curacao Real Estate

Het grootste aanbod koop- en huurwoningen +5999 788 4663

Belastingen op de aanschaf & het bezit van onroerend goed

Belastingen op de aanschaf  & het bezit van onroerend goed

 

Als u een woning of een bouwkavel koopt op Curacao zijn er 2 soorten belasting die voor u van belang zijn:

A. De overdrachtsbelasting, deze betaalt u eenmalig wanneer u de woning of de bouwkavel koopt
B. De onroerende zaak belasting, deze betaalt u ieder jaar zo lang u eigenaar van het onroerend goed bent.

Bij de aanschaf/het bezit van onroerend goed krijgt men te maken met de volgende belastingen:

 • Overdrachtsbelasting: Vanaf 1 januari 2014 komt er een verandering in de  overdrachtsbelasting, welke nu 4% van de koopsom van het onroerend goed is, dat betaald moet worden bij de transportakte bij de notaris.
 • De belangrijkste wijzigingen is de invoering van een progressief belastingtarief en het feit dat het niet langer mogelijk zal zijn om te betalen in 4 termijnen.

OZB Tarieven vanaf 1 januari 2014

Over de vastgestelde waarde van een onroerende zaak die niet is vrijgesteld voor de OZB dient belasting te worden betaald:

0,4 procent belasting wordt geheven op onroerende zaken tot 350.000 gulden;
0,5 procent voor zaken tussen 350.000 en 750.000 gulden, en
0,6 procent voor zaken boven 750.000 gulden.

 

Inkomsten uit vermogen: De opbrengst uit eigen woning wordt niet als een belastbare opbrengst aangemerkt. Kosten voor onderhoud en financiering van de eigen woning zijn tot een maximum van ANG. 3000,- aftrekbaar tenzij de woning als een monument wordt aangemerkt. Rente op een hypothecaire schuld voor de eigen woning is aftrekbaar tot een maximumbedrag van ANG. 27.500 per jaar. Premies voor een brandverzekering zijn aftrekbaar. Voor overige prive-onroerend goed wat verhuurd wordt, wordt de  zijn belastbare opbrengst gesteld op 65% van de huurinkomsten. Kosten voor overig prive-onroerend goed zijn niet aftrekbaar met uitzondering van de kosten voor financiering van het onroerend goed. Deze aftrek is echter slechts toepasbaar tot het bedrag van de aangegeven huurinkomsten.

Bij personen en huishoudens wordt hieronder verstaan de som van inkomsten uit financieel vermogen, inkomsten uit onroerend goed en inkomsten uit overige bezittingen, verminderd met betaalde rente.

Tot inkomsten uit financieel vermogen behoren ontvangen rente van banktegoeden, inkomsten uit obligaties en dividenden. Bij onroerend goed gaat het om inkomsten uit eigen woning en overige inkomsten uit onroerend goed.

Opbrengsten van aandelen zoals dividenden en rente van verstrekte leningen, spaartegoeden obligaties zijn belast. Voor vermogen ondergebracht in een buitenlandse beleggingsmaatschappij of in een op Curacao gevestigde NABV (Nederlands-Antilliaans Besloten Venootschap)  waarvoor de vrijgestelde status is verkregen wordt als inkomen een fictief rendement gerekend gelijk aan 4% van de waarde in het economisch verkeer van de aandelen in die vennootschap.

 

Aftrekbare uitgaven

De wet biedt de mogelijkheid om bepaade persoonlijke en buitengewone lasten in mindering te brengen op het inkomen. Sommige van deze posten zijn aftrekbaar voor zover zij een bepaald minimum overschrijven, terwijl andere uitgaven tot een bepaald maximum aftrekbaar zijn. De aftrekbare posten zijn onder andere rente van schulden, ziektekosten , onderhoudskosten voor naaste familieleden en kosten voor studie van kinderen of van de persoon zelf.

 

Niet aftrekbare uitgaven

Bepaalde kosten die direct verband kunnen houden met de opbrengsten die genoten worden door een persoon zijn uitgesloten van aftrek. Dit betreft onder andere de kosten van een studeer- of werkkamer thuis, kosten van telefoon- en internetaansluiting en kleding (met uitzondering van werkkleding), kosten van vaartuigen gebruikt voor representatieve doeleinden, bepaalde kosten verband houdend met bezoek aan congressen, seminars en dergelijke.

 

Meest recent:
 • Woning op Mini Resort in Jan Sofat te Koop
  te Koop: ANG 710.820

  Objectnr: 88530

 • Geweldige Villa in Vista Royal te Koop
  te Koop: ANG 2.565.000

  Objectnr: 88469

 • Prachtige Appartementen in Santa Rosa te Huur
  te Huur: ANG 850

  Objectnr: 88412 - Per Maand

 • Royale Villa in Vista Royal te Koop
  te Koop: ANG 1.961.000

  Objectnr: 88382

Contact


At Home Curaçao Intermediair b.v.
Caracasbaaiweg 202 (1st Floor)
Willemstad

Curaçao

Kantoor: +5999 788 4663

Buiten kantooruren +5999 512 42 74

sales@athomecuracao.com

Chantal Boshuizen +5999 698 27 30

Jasmine Boularas +5999 515 7668

Jacqueline Dekker +5999 698 8678

Merel Franssen +5999 512 42 76

Diana van den Heuvel +599 9 517 2664

Timothy Huyzen +599 9 52 50 788

Mark Sven de Vries +5999 512 42 74

Fred Wight +5999 682 54 30


At Home Curacao
de grootste huizensite van Curacao voor makelaar en particulier !

Zend naar vriend

Email Agent