At Home Curacao Real Estate

Het grootste aanbod koop- en huurwoningen +5999 788 4663

SPF; een praktijkgeval en uitspraak van de Hoge Raad

Stichting Particulier Fonds; Een praktijkgeval en uitspraak Hoge Raad

Praktijkgeval en uitspraak Hoge Raad

Iemand liet op Curaçao een Stichting Particulier Fonds (SPF) oprichten. De SPF had als doel het beheren van vermogen en het doen van uitkeringen aan familieleden van diegenen die vermogen aan de SPF hebben overgedragen. De SPF had het recht om uitkeringen uit haar vermogen te doen aan de oprichter of aan anderen. De oprichter maakte geen deel uit van het bestuur van de SPF, maar kon schriftelijk wensen kenbaar maken aan het bestuur. Het bestuur was niet verplicht om deze wensen op te volgen. Een van deze wensen was dat de SPF na overlijden van de oprichter een uitkering ineens zou doen aan haar enig kind en erfgenaam in de vorm van een schenking onder bewind. De Belastingdienst was van mening dat het vermogen van de SPF moest worden toegerekend aan de oprichter. Volgens de Belastingdienst kon de oprichter over het vermogen van de SPF beschikken als ware het haar eigen vermogen. De belastingdienst meende dat de SPF daarom als fiscaal transparant moest worden beschouwd en dat het vermogen van de SPF was belast bij de oprichter.

In navolging van Hof Amsterdam deelde ook de Hoge Raad de opvatting van de Belastingdienst niet. Uit de juridische vormgeving van de SPF bleek dat de oprichter geen beschikkingsmacht had over het ingebrachte vermogen.

Met ingang van 2010 is de wetgeving voor trusts gewijzigd (onder de naam: afgezonderd particulier vermogen; APV). Mits de trust aan de nieuwe voorwaarden voldoet, wordt het vermogen van de trust niet bij de oprichter belast.

Belang voor de praktijk?

Zolang je zorgt dat je geen beschikkingsmacht meer hebt over het in de trust ondergebrachte vermogen en voorkomt dat je aan de overige voorwaarden van een APV voldoet, ben je in Nederland geen belasting meer verschuldigd over het vermogen van de trust.

Bron:

LJN BZ4218, Hoge Raad, 12/03372

augustus 2015

 

Meest recent:
 • Woning op Mini Resort in Jan Sofat te Koop
  te Koop: ANG 710.820

  Objectnr: 88530

 • Geweldige Villa in Vista Royal te Koop
  te Koop: ANG 2.565.000

  Objectnr: 88469

 • Prachtige Appartementen in Santa Rosa te Huur
  te Huur: ANG 850

  Objectnr: 88412 - Per Maand

 • Royale Villa in Vista Royal te Koop
  te Koop: ANG 1.961.000

  Objectnr: 88382

Contact


At Home Curaçao Intermediair b.v.
Caracasbaaiweg 202 (1st Floor)
Willemstad

Curaçao

Kantoor: +5999 788 4663

Buiten kantooruren +5999 512 42 74

sales@athomecuracao.com

Chantal Boshuizen +5999 698 27 30

Jasmine Boularas +5999 515 7668

Jacqueline Dekker +5999 698 8678

Merel Franssen +5999 512 42 76

Diana van den Heuvel +599 9 517 2664

Timothy Huyzen +599 9 52 50 788

Mark Sven de Vries +5999 512 42 74

Fred Wight +5999 682 54 30


At Home Curacao
de grootste huizensite van Curacao voor makelaar en particulier !

Zend naar vriend

Email Agent