At Home Curacao Real Estate

Het grootste aanbod koop- en huurwoningen +5999 788 4663

Ruim kavel met Appartementen Complex te Jongbloed te Koop

Beschrijving

Ruim kavel met Appartementen Complex te Jongbloed te Koop

 

Dit appartementencomplex met 12 appartementen bestaande uit 3 vrijstaande woningen met elk 4 appartementen met eén of twee slaapkamers en twee vrijstaande studio’s. 

De appartementen hebben een keuken annex woonkamer, een badkamer, een overdekte porch en ingebouwde bergkast. Naast deze appartementen zijn er ook twee studio’s met eigen badkamer en porch.

Alle appartementen en studio’s worden gemeubileerd verhuurd. De appartementen en studio’s zijn in  2008/2009 gebouwd en goed onderhouden.  Niet alleen aan de buitenkant, ook de inventaris is netjes en wordt zeer regelmatig en indien nodig vervangen. 

De sfeer is er gezellig en de appartementen zijn goed onderhouden en met zeer deugdelijk materiaal ingericht.

Jongbloed
Het complex ligt aan de rand van de wijk Jongbloed. Zeer centraal gelegen dus, en in een rustige buurt. Het terrein is beveiligd en goed te bereiken vanaf meerdere kanten.

Zwembad
Op het terrein is een ruim zwembad aanwezig. Er is een mogelijkheid tot TDS-aansluiting (televisie) en er is een draadloos netwerk, waardoor u de beschikking heeft over internet.

Privacy
De appartementen zijn per 3 of 4 appartementen geschakeld gebouwd. Door het slimme bouwplan, waarbij ieder appartement gedraaid staat ten opzichte van de andere appartementen in dat blok, heeft ieder een afgescheiden porch.

Koele woningen
De daken zijn, zoals gebruikelijk op Curaçao, schuin, met een loze ruimte eronder. Deze ruimte neemt de warmte van het dak op, zodat de woonruimte zelf zo koel mogelijk blijft. Daarbij liggen de hoofdslaapkamers aan de binnenkant van het blok, waardoor dit de koelste ruimtes van de appartementen zijn – ook overdag is het daar goed toeven.

Afwijkende indelingen
Naast de standaard 1-slaapkamer en 2-slaapkamerappartementen, staan er ook twee, wat indeling betreft, afwijkende appartementen op het terrein. 

Keuken
De keuken en de porch zijn van elkaar gescheiden door een grote, glazen schuifpui. Door de schuifpui open te doen maakt u van de porch en de keuken samen een woonkamer. Vanuit de keuken heeft u toegang tot de hoofdslaapkamer, de badkamer en een inpandig berghok.

Afmetingen woonruimte
De woonoppervlakte van de appartementen met 1 slaapkamer is 28 m2, bij 2 slaapkamers is dit 36 m2. Naast deze tekst vindt u plattegronden van de woningen. Het is belangrijk te weten dat er kleine verschillen zijn in de indeling, zoals deuren die anders geplaatst zijn.

Inrichting
Alle appartementen zijn gemeubileerd. De inrichting doet modern aan door de nette, eigentijdse meubels. De inventaris is zodanig dat elk appartement direct bewoonbaar is; zelfs pannen, servies en bestek zijn aanwezig.

Hieronder volgt een indicatie van een standaard inventaris. Niet ieder appartement is hierin gelijk; opgenomen zijn de zaken die doorgaans in elke woning te vinden zijn.

Slaapkamers
De hoofdslaapkamer is zeer ruim, de tweede slaapkamer is kleiner, en kan vanwege de ligging aan de porch en de schuifpui ook gebruikt worden als knusse woonkamer. Beide slaapkamers zijn voorzien van airconditioning, de hoofdslaapkamer bovendien van een plafondfan. De hoofdslaapkamer heeft twee éénpersoonsbedden met kussen, opgesteld als tweepersoonsbed. Voor de bedden is beddengoed beschikbaar. De aanwezigheid van een airco en plafondfan maken dat u, afhankelijk van uw wensen, comfortabel kunt slapen. In de slaapkamer staat een kledingkast en een nachtkastje. Enkele appartementen hebben daarnaast nog een extra laden kast.

De inrichting van de tweede slaapkamer verschilt sterk per appartement. In het ene appartement staan een eettafel met vier stoelen, in het andere appartement een bed. Deze ruimte kan dan ook op meerdere manieren worden gebruikt.

Keuken
Er is een ingebouwde keuken met boven- en onderkastjes. Het fornuis verschilt: sommige typen hebben een ingebouwd gasfornuis met afzuigkap, andere appartementen hebben een los gasfornuis met oven, maar zonder afzuigkap. Een koelkast met vriezer is standaard. Er zijn voldoende pannen, bestek en servies voor 3 of 4 personen. Keukendoeken en handdoeken maken eveneens deel uit van de inventaris.

Badkamer
De badkamer heeft een wc, wastafel, spiegel en afgescheiden douche met onverwarmd water. Daarnaast is er een opbergmeubel voor toiletspullen, een afvalemmer en wc-borstel.

Overige zaken
Op de porch kunt u prettig zitten aan een ruime tafel met vier comfortabele stoelen. Daarnaast vindt u in het appartement een droogrek, bezem, mop en emmer.

Prijzen
Maandelijks krijgen de huurders een factuur toegestuurd. Hierop zijn opgenomen de huur voor de komende maand, de kosten voor verbruikte energie en water en eventueel de kosten voor een TDS-aansluiting.

Huurprijzen
De huurprijs voor de appartementen met één slaapkamer bedraagt ANG 950,- per maand. Voor een appartement met twee slaapkamers is de huurprijs ANG 1.150,- per maand. Deze prijzen zijn inclusief gas en exclusief water- en elektra. De huur voor een studio is ANG 900,- per maand en inclusief gas, water- en elektra (bij normaal gebruik). De huur dient voor het begin van de maand betaald te worden.

Energie en water
Ieder appartement heeft een eigen elektriciteitsmeter en watermeter. Met de maandelijkse factuur wordt steeds de verbruikte energie van de maand ervoor verrekend. Hiervoor worden de zakelijke tarieven van Aqualectra gehanteerd. De eerste maand wordt een voorschot in rekening gebracht.

Afspraken
De appartementen zijn hoofdzakelijk bedoeld voor verhuur op middellange termijn. Om een prettige huurperiode te garanderen voor alle bewoners zijn er huisregels opgesteld.

Huurcontract
Appartementen worden voor langere tijd verhuurd, in regel 6 maanden of langer. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt een kortere huurperiode aangegaan; dit is ook afhankelijk van de beschikbaarheid van de appartementen. Neem voor een korte huurperiode contact op. Na wederzijdse overeenstemming over de huur wordt een huurcontract opgesteld.

Huisregels
De sfeer op het park is prettig, er is goed onderling contact en dat maakt het gezellig. Om de goede omgangsvormen te behouden zijn er huisregels opgesteld. Deze huisregels kunt u inzien. Voor alle duidelijkheid: er zijn géén huisdieren toegestaan.

Voorzieningen
Wat voorzieningen betreft zit u bij de Zijsprong goed: een ruim zwembad, parkeren dichtbij het appartement, draadloos internet en mogelijkheid tot aansluitingen op TDS en UTS.

Zwembad
Ruime, goed onderhouden zwembad. Voor kleine kinderen is er een ondiep afgescheiden badje. Er staan ligstoelen bij het zwembad en er is een douche. Het zwembad wordt wekelijks schoongemaakt.

Parkeergelegenheid
Het terrein is beveiligd met een hek. Binnen het hek zijn ruim voldoende parkeerplaatsen. Deze liggen dicht bij de appartementen, u hoeft dus nooit ver te lopen met uw boodschappen van de auto naar het huis.

Aansluitingen
Draadloos internet is bij de prijs inbegrepen, maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.  De aansluiting voor vaste telefonie en internet van UTS is aanwezig, maar niet geactiveerd. Dit dient u zelf te regelen bij een provider.

Wasmachine
Er is geen vaste aansluiting voor een wasmachine. Meerdere huurders hebben echter zelf een aansluitingsmogelijkheid verzorgd en hebben hier goede ervaringen mee. De huurders die geen eigen wasmachine hebben, maken doorgaans gebruik van één van de vele wasserettes die er in de omgeving zijn. Was afgeven en opgevouwen weer ophalen – makkelijk is het wel!

Ligging
Het park is gelegen aan de rand van de wijk Jongbloed. Jongbloed staat bekend als veilige, goede en rustige wijk.

Gated community
Het zandpad dat toegang geeft tot de ingang van het park en is een zogenaamde ‘gated community’, het is omsloten door een muur en een hek. De toegangspoort opent elektrisch, sluit automatisch en alleen bewoners hebben de beschikking over een afstandsbediening. Het terrein ligt centraal op Banda Ariba. Via de directe toegangswegen vanuit de wijken Jongbloed, Bonam en Brievengat bent u snel op uw bestemming.

Supermarkt
Op loopafstand van De Zijsprong vindt u supermarkt Bon Bini. Iets verder weg, maar zeer snel te bereiken, ligt de supermarkt Centrum. Met de Mangusa op de Cas Coraweg heeft u zelfs een megamarkt in de directe omgeving.

Binnen loopafstand
Een klein wandelingetje is genoeg om bij diverse restaurants, een ATM, snack en Botica te komen. Hier bevindt zich ook een benzinestation, alhoewel u hier doorgaans uw auto voor zult gebruiken.

Wasserettes
In de buurt zijn diverse wasserettes te vinden. De meeste wasserettes bevinden zich langs doorgaande wegen, zoals de Snipweg en de Gosieweg. U hoeft dus vaak niet eens om te rijden om uw was weg te brengen en te halen!

Terrein
Het park is gelegen op 6.133 m2 eigendomsgrond en 365 m2 erfpachtgrond, totaal dus 6.498 m2

Uitbreidingsmogelijkheden
Op het terrein kunnen binnen het bestemmingsplan een aantal appartementen of studio’s bij gebouwd worden waardoor het rendement verhoogd kan worden.

Vraagprijs bedraagt ANG 1.339.000,– k.k. (dit is ca. € 695.000,–)

 

(Uk translation)

Spacious lot with Apartments Complex in Jongbloed for Sale

This apartment complex with 12 apartments consisting of 3 detached houses each with 4 apartments with one or two bedrooms and two detached studios. 

The apartments have a kitchen annex living room, a bathroom, a covered porch and built-in storage cupboard. Besides these apartments there are also two studios with private bathroom and porch.

All apartments and studios are rented furnished. The apartments and studios were built in 2008/2009 and are well maintained.  Not only on the outside, also the inventory is tidy and will be replaced very regularly and if necessary. 

The atmosphere is cozy and the apartments are well maintained and furnished with very good materials.

Jongbloed
The complex is located on the outskirts of the Jongbloed district. Very centrally located, and in a quiet neighborhood. The site is secure and easily accessible from several sides.

Swimming pool
There is a large swimming pool on site. There is a possibility of TDS connection (television) and there is a wireless network, so you have access to internet.

Privacy
The apartments are built per 3 or 4 apartments. Due to the clever building plan, where each apartment is rotated in relation to the other apartments in that block, each has a separate porch.

Cool apartments
The roofs are, as usual on Curacao, sloping, with an empty space underneath. This space absorbs the heat from the roof, so that the living space itself remains as cool as possible. In addition, the main bedrooms are located on the inside of the block, making these the coolest areas of the apartments – even during the day it is good to stay there.

Different layouts
In addition to the standard 1-bedroom and 2-bedroom apartments, there are also two, in terms of layout, different apartments on the site. 

Kitchen
The kitchen and the porch are separated by a large glass sliding door. By opening the sliding doors you turn the porch and the kitchen into a living room together. From the kitchen you have access to the master bedroom, the bathroom and an indoor storage room.

Dimensions living room
The living area of the apartments with 1 bedroom is 28 m2, with 2 bedrooms this is 36 m2. Next to this text you will find floor plans of the apartments. It is important to know that there are small differences in the layout, such as doors that are placed differently.

Interior
All apartments are furnished. The furnishing is modern due to the neat, contemporary furniture. The inventory is such that each apartment is immediately habitable; even pans, crockery and cutlery are present.

Below is an indication of a standard inventory. Not every apartment is the same; the items that are usually found in every apartment are included.

Bedrooms
The master bedroom is very spacious, the second bedroom is smaller, and because of its location on the porch and sliding doors can also be used as a cozy living room. Both bedrooms have air conditioning, the master bedroom also has a ceiling fan. The master bedroom has two single beds with pillows, arranged as a double bed. Bed linen is available for the beds. The presence of an air conditioner and a ceiling fan make it possible for you to sleep comfortably, depending on your wishes. The bedroom has a wardrobe and a bedside table. Some apartments also have an extra chest of drawers.

The furnishing of the second bedroom differs greatly per apartment. One apartment has a dining table with four chairs, the other has a bed. This space can therefore be used in several ways.

Kitchen
There is a built-in kitchen with upper and lower cabinets. The cooker differs: some types have a built in gas cooker with extractor hood, other apartments have a separate gas cooker with oven, but without extractor hood. A refrigerator with freezer is standard. There are enough pans, cutlery and crockery for 3 or 4 persons. Kitchen cloths and towels are also part of the inventory.

Bathroom
The bathroom has a toilet, sink, mirror and separate shower with unheated water. In addition, there is a storage cabinet for toiletries, a waste bin and toilet brush.

Porch
On the porch you can sit comfortably at a spacious table with four comfortable chairs. In addition, the apartment has a drying rack, broom, mop and bucket.

Prices
Monthly invoices are sent to the tenants. This includes the rent for the coming month, the costs for consumed energy and water and possibly the costs for a TDS connection.

Rent
The rent for the one bedroom apartments is ANG 950,- per month. For an apartment with two bedrooms the rent ANG is 1.150,- per month. These prices are including gas and excluding water and electricity. The rent for a studio is ANG 900,- per m

Energy and water
Each apartment has its own electricity meter and water meter. The monthly invoice always includes the consumed energy of the previous month. The business rates of Aqualectra are used for this. An advance will be charged for the first month.

Appointments
The apartments are mainly intended for medium term rentals. In order to guarantee a pleasant rental period for all occupants, house rules have been drawn up.

Rental contract
Apartments are rented for a longer period of time, usually 6 months or more. Only in exceptional cases will a shorter rental period be entered into; this also depends on the availability of the apartments. Please contact us for a short rental period. After mutual agreement on the rent, a rental contract will be drawn up.

House rules
The atmosphere in the park is pleasant, there is good contact and that makes it cosy. In order to maintain good manners, house rules have been drawn up. You can see these house rules. For the sake of clarity: no pets are allowed.

Facilities
As far as facilities are concerned, the Side-jump is good: a spacious swimming pool, parking close to the apartment, wireless internet and the possibility of connections to TDS and UTS.

Swimming pool
Spacious, well-maintained pool. For small children there is a shallow separate pool. There are sun loungers by the pool and there is a shower. The pool is cleaned weekly.

Parking
The terrain is secured with a fence. There are plenty of parking spaces inside the fence. These are close to the apartments, so you never have to walk far with your groceries from the car to the house.

Connections
Wireless internet is included in the price, but no rights can be derived from this.  The connection for fixed telephony and internet from UTS is available, but not activated. You need to arrange this yourself with a provider.

Washing machine
There is no fixed connection for a washing machine. However, several tenants have provided their own connection and have had good experiences with this. The tenants who do not have their own washing machine usually use one of the many launderettes in the area. Drop off your laundry and pick it up folded up again – it’s easy!

Location
The park is located on the outskirts of the district Jongbloed. Jongbloed is known as a safe, good and quiet neighborhood.

Gated community
The sandy path that gives access to the entrance of the park and is a so-called ‘gated community’, it is enclosed by a wall and a fence. The entrance gate opens electrically, closes automatically and only residents have access to a remote control. The site is centrally located on Banda Ariba. Via the direct access roads from the districts Jongbloed, Bonam and Brievengat you will quickly reach your destination.

Supermarket
Within walking distance of De Zijsprong you will find supermarket Bon Bini. A little further away, but very easy to reach, is the supermarket Centrum. With the Mangusa on the Cas Coraweg you even have a mega market in the immediate vicinity.

Within walking distance
A small walk is enough to get to several restaurants, an ATM, snack and Botica. There is also a gas station here, although you will usually use your car for this.

Laundromats
There are several launderettes in the neighbourhood. Most launderettes are located along main roads, such as the Snipweg and the Gosieweg. So you often don’t even have to drive around to get your laundry!

Terrain
The park is situated on 6,133 m2 of owned land and 365 m2 of leasehold land, making a total of 6,498 m2.

Expansion opportunities
On the site a number of apartments or studios can be built within the zoning plan, which will increase the return on investment.

Asking price is ANG 1.339.000,– c.o.d. (this is approx. € 695.000,–)

Kenmerken

Investering met rendement, Rustige omgeving, Bed & Breakfast, Vakantieverhuur

Object kaart

lat: 12.144124353417249, long:-68.88448415

At Home Curaçao Intermediair b.v. de Makelaar met het grootste woningaanbod op Curacao  Caracasbaaiweg 202 (Budget Marine Building) Willemstad, Curacao sales@athomecuracao.com www.athomecuraca.com Kantoor Cu; + 5999 788 4663 Kantoor NL;  +31 (0)76 2301304 WA: +5999 512 42 74

De objecten worden aangeboden in ANG (Antilliaanse Nederlandse guldens en de omrekenkoers naar U$ is x 0,55907 en € is x 0,51060), u kunt dan ook geen rechten ontlenen aan deze omgerekende prijzen.

Wij wensen u veel succes bij het vinden van een object van uw keuze

Meest recent:

Contact:


At Home Curaçao | Real Estate
Caracasbaaiweg 202

Willemstad

Curaçao

Kantoor Curaçao: Tel./WA +5999 724 4660

Kantoor NL: +31 76 230 13 04

Buiten kantooruren Mob./WA +599 9 512 4274

sales@athomecuracao.com

Onze agenten

Jasmine Boularas +5999 515 7668

Jacqueline Dekker +5999 698 8678

Judith van Donselaar +599 9 518 5690

Zyta de Koeijer +599 9 788 4663

Rik Noordhof +599 9 521 9845‬

Merel Franssen +5999 512 42 76

Mark Sven de Vries +5999 512 42 74

Fred Wight +5999 682 54 30

Lars van Driel ‭+31 (6)2550 4206‬
Begin met chatten!
1
Hulp nodig?
Hi, kan ik u helpen?