At Home Curacao Real Estate

Het grootste aanbod koop- en huurwoningen +5999 788 4663

Ontwikkeling Oostpunt Curacao

Ontwikkeling Oostpunt Curacao

Ontwikkeling Oostpunt CuraçaoCURAÇAO – Spraakmakend nieuws of een knallend evenement, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. BijVersgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag deelt de familie Maal hun ontwikkelingsplannen van het gebied bij Oostpunt.

De Regering en de Staten van Curaçao bewijzen de economie en de lokale gemeenschap een enorme dienst als ze binnenkort een bestemmingsherziening voor Oostpunt aanvaarden. Behalve dat het milieu en de natuur ter plaatse intact worden gehouden, zal de geplande duurzame ontwikkeling van Oostpunt bijdragen aan nieuwe banen, huisvesting, sport- en recreatievoorzieningen, landbouwbeoefening, etc.

Vaststellingsovereenkomst
Omdat de familie Maal in strijd met afspraken in 1995 toch werd opgezadeld met een Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) dat elke vorm van ontwikkeling van hun grond op Oostpunt onmogelijk maakte, lag de stap naar de rechter voor de hand. In 1999 kreeg de familie Maal van de rechter het gelijk aan zijn zijde. Nadat de voorganger van het huidige Land Curaçao, het eilandgebied Curaçao, tot tweemaal toe een advies van het Gerecht om te gaan onderhandelen in de wind had geslagen, werd het Eilandgebied Curaçao veroordeeld tot een fikse schadevergoeding. Bij het toekennen van deze schadevergoeding was in het vonnis uitgangspunt dat de bestemming van Oostpunt door de overheid zou worden herzien zodat ontwikkeling van 50% van het terrein mogelijk zou worden. Zou die herziening uitblijven dan zou de schadevergoeding een veelvoud worden.

Vervolgens is in 2001 het uitgangspunt van 50% ontwikkeling in een protocol tussen het Eilandgebied en Maal vastgelegd en jarenlang onderhandeld totdat er in 2010 een Vaststellingsovereenkomst op tafel lag die in augustus 2010 is getekend, nadat een ruime meerderheid van de Eilandsraad van Curaçao deze had geaccordeerd.

Stuurgroep Oostpunt
Behalve dat, als afgesproken in de Vaststellingsovereenkomst, een Stuurgroep Oostpunt werd samengesteld met vertegenwoordigers van de overheid en de familie Maal die belast werd met de voorbereiding, begeleiding en planologische voortrajecten voor herziening van de bestemmingsvoorschriften in het EOP voor Oostpunt, gaf de overheid de opdracht aan gerenommeerde buitenlandse bureaus om een studie te maken van zowel de milieukundige, ecologische en planologische als financieel / economische gevolgen van ontwikkeling, (van delen) van Oostpunt. De TOR (terms of reference) voor deze studies waren ook in 2010 door een meerderheid van de Eilandsraad goedgekeurd. Op grond daarvan kan bij de herziening van de bestemmingen nader bepaald worden welke onderdelen van Oostpunt voor ontwikkeling in aanmerking komen en welke niet.

Bescherming milieu
In tegenstelling tot de indruk die door enkelen via bepaalde media veelvuldig wordt gewekt, is er vooralsnog geen sprake van een ontwikkelingsplan voor Oostpunt. Het enige wat er nu ligt is een structuurplan dat bestemmingen toekent aan delen van het terrein. Een aantal van deze bestemmingen maken ontwikkeling mogelijk en deze zijn toegekend aan de locaties die verantwoord en dus duurzaam ontwikkeld kunnen worden zonder schade te berokkenen aan het milieu, de natuur, de leefomgeving van specifieke flora en fauna of plekken die uit cultureel-historisch of archeologisch oogpunt van waarde zijn. Voordat er sprake is van concrete plannen en de eventuele impact bijvoorbeeld op het koraal kan worden beoordeeld, moeten er meerdere fasen van planvorming en vergunningen doorlopen worden. Uit een onderzoek naar toeristische ontwikkeling op diverse Caribische eilanden blijkt dat er voorbeelden zijn van verantwoorde ontwikkelingen, die geen beschadiging van het rifkoraal tot gevolg hebben. Verantwoorde ontwikkeling wil in dit verband o.a. zeggen dat daarbij regels over afwatering, rioleersystemen etc. worden gevolgd. Bij het verlenen van bouwvergunningen e.d. zullen ook op de wet gebaseerde eisen worden gesteld waardoor het zeemilieu en de koralen worden beschermd. Bovendien zal elke ontwikkelaar op Oostpunt ervoor zorgen dat het koraal als toeristische duikattractie behouden blijft. Dat is in zijn eigen belang. Dat de herziening van de bestemmingen op Oostpunt strijdig zouden zijn met internationale verdragen en protocollen is een onjuiste bewering en lijkt ook al bedoeld om de publieke opinie negatief te beïnvloeden door misinformatie.

Zienswijze

De overheid heeft recentelijk hoorzittingen gehouden waarbij belanghebbenden in staat zijn gesteld hun zienswijze op herziening van het EOP toe te lichten waardoor met wezenlijke inbreng van belanghebbenden rekening kan worden gehouden. Overigens zijn door belanghebbenden maar 15 zienswijzen ingediend.

De ontwikkeling van Oostpunt

De regering zal het EOP voor wat betreft Oostpunt moeten herzien en als wetswijziging eerst aan de adviesorganen Raad van Advies en Sociaal Economische Raad en uiteindelijk aan de Staten voorleggen. Een meerderheid van de Staten moet er zijn steun aan geven om aan de herziening voor Oostpunt kracht van wet te verlenen waardoor ontwikkeling van Oostpunt met een grotere oppervlakte dan Nederlands Sint Maarten mogelijk wordt, maar waarbij meer dan 50% groen blijft en deugdelijk beheerd en beschermd kan worden.

Indien de overheid de door de rechter in 1999 aanbevolen en in 2001 en 2010 met de familie Maal gemaakte afspraken niet nakomt en ontwikkeling van Oostpunt niet mogelijk wordt zal deze schadeplichtigheid van het Land Curaçao wegens wanprestatie tot gevolg hebben en de gemeenschap handen vol geld kosten. Daarnaast zullen de illegale en dan in het uitgestrekte gebied van Oostpunt oncontroleerbare activiteiten als drugsmokkel, stroperij, speervissen / vernieling van koraal, dumping van vuilnis, schroot, autowrakken en zelfs lijken, blijven voortduren.

Ontwikkeling van dit gebied levert de gemeenschap juist tal van voordelen in de vorm van nieuwe arbeidsplaatsen, ruimte voor woningen voor eilandbewoners, toeristische projecten, landbouwgronden, recreatiegebieden, sportfaciliteiten, etc. Dat een dergelijke evenwichtige ontwikkeling met respect voor de plaatselijke natuur een nieuwe impuls zal geven aan de economie van Curaçao, staat buiten kijf.

Bron: http://www.versgeperst.com/
Meest recent:
 • Volledig Gemeubileerde Villa op Jan Thiel te Huur
  te : ANG 2.640

  Objectnr: 93922

 • Gezellige Familiewoning te Koop Seru Mahuma Curacao
  te Koop: ANG 325.000

  Objectnr: 93907

 • Turnkey Nieuwbouw Appartementen Scherpenheuvel te Koop
  te : ANG 275.000

  Objectnr: 93898

 • Turnkey Nieuwbouw Woningen Scherpenheuvel te Koop
  te Koop: ANG 380.000

  Objectnr: 93755

Contact


At Home Curaçao Intermediair b.v.
Caracasbaaiweg 202 (1st Floor)

Willemstad

Curaçao

Kantoor Curaçao: +599 9 788 4663

Kantoor NL: ‭‭+31 ‭76 230 13 04

Buiten kantooruren Cell/WA +599 9 512 42 74

sales@athomecuracao.com

Chantal Boshuizen +5999 698 27 30

Jasmine Boularas +5999 515 7668

Jacqueline Dekker +5999 698 8678

Judith van Donselaar +599 9 518 5690

Merel Franssen +5999 512 42 76

Diana van den Heuvel +599 9 517 2664

Timothy Huyzen +599 9 52 50 788

Ahmed Kassem +599 9 529 3515‬

Mark Sven de Vries +5999 512 42 74

Fred Wight +5999 682 54 30


At Home Curacao
de grootste huizensite van Curacao voor makelaar en particulier !

Zend naar vriend

Email Agent

Ja, Stuur mij de brochure

Ja, Stuur mij de brochure

Met uw email adres wordt u op de hoogte gehouden bij wijzigingen of nieuws aangaande de Curacaose onroerend goed markt.

Contact Us