Google+
athome curacao

All Real Estate +5999 788 4663

Verplaatsing feitelijke leiding BV naar de Antillen

Verplaatsing feitelijke leiding BV naar de Antillen

Augustus 2015

Verplaatsing feitelijke leiding BV naar de Antillen

Verplaatst u de feitelijke leiding van uw BV naar de Curaçao dan is het de vraag of de fiscus dit ook zo ziet.

Lees onderstaande praktijksituatie en uitspraak van de Hoge Raad

Verplaatsen feitelijke leiding B.V. naar Antillen wordt niet aannemelijk gemaakt Eind 1988 richt een inwoner van Nederland een B.V. op. De man is tot 7 december 2001 de enige bestuurder van de B.V. Van 7 december 2001 tot 31 december 2006 is een op Curaçao gevestigde vennootschap/trustkantoor de bestuurder van de B.V. Met ingang van 31 december 2006 is de man weer tot bestuurder van de B.V. benoemd. De vraag is of de werkelijke leiding, en daarmee de fiscale vestigingsplaats van de B.V., zich in de periode 7 december 2001 tot en met 31 december 2006 op Curaçao heeft bevonden. Wederom een casus die laat zien dat verschillende rechters tot andere uitspraken kunnen komen. Als eerste oordeelt Rechtbank Leeuwarden dat de inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt dat de man, of een andere in Nederland levende persoon, de feitelijke leiding van de B.V. in handen had. De rechtbank vermindert en vernietigt de (navorderings)aanslagen.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt als tweede echter dat de B.V. niet aannemelijk maakt dat haar feitelijke leiding sinds 7 december 2001 op de Nederlandse Antillen is gelegen. Het hof overweegt daarbij dat de werkzaamheden van het trustkantoor met name van administratieve aard waren. Verder wijst het hof er op dat het trustkantoor niets heeft ondernomen om te bereiken dat voor een lening en een rekening-courantvordering, de enige activa van de B.V., zekerheden zouden worden afgegeven. Het gelijk is aan de inspecteur.

De Hoge Raad tenslotte volgt het oordeel van het Hof. Bron: Hoge Raad nr. 14/03869, 3 maart 2015.

Meest recent:

Contact


At Home Curaçao Intermediair b.v.
Caracasbaaiweg 202
Willemstad

Kantoor NL : +31 (0)76 571 66 67

Kantoor Curacao: +5999 788 4663 of +599 97 243 211

Buiten kantoor uren: +5999 512 42 74

sales@athomecuracao.nl mail: sales@athomecuracao.nl


Chantal Boshuizen; +5999 698 27 30

Jasmine Boularas; +5999 515 7668

Jacqueline Dekker; +5999 698 8678

Merel Franssen: +5999 512 42 76

Alex Eekhout: +31(0)6 3326 1985

Diana van den Heuvel: +599 9 517 2664

Timothy Huyzen: +599 9 52 50 788

Dineke Jalloh: +599 9 520 55 98

Hans Spoelman: +5999 52 115 90

Alexander Reens: +5999 522 77 63

Mark Sven de Vries: +5999 512 42 74

Marianne Quik: +31 (0) 6 14 86 47 02

Fred Wight: +5999 682 54 30


At Home Curacao
de grootste huizensite van Curacao voor makelaar en particulier !

Zend naar vriend

Email Agent